Haberler

İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyeleri içme suyu, katık atık ve atık su ücret tarifesi hakkında bilgi verdi

Edirne İl Genel Meclisi’nin yapılan Ocak ayı toplantısında, 2021 yılı içme suyu asgari ücret tarifesi ile katı atık toplama asgari ücret tarifesi ve atık su ücret tarifesi oy birliği ile onaylandı.

Edirne İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyeleri Sezgin GündoğduErdinç Can ve Erdoğan Gümülcineli, içme suyu, atık su ve katı atık toplama tarifelerinin belirlenmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 7. Maddesi (a) bendi “İl Genel Meclisi her yılın aralık ayı toplantısında bir sonraki (Ocak-Aralık 12 aylık) su tüketim bedellerine ilişkin asgari ücret tarifesini ilçe bazında beher m3 üzerinden belirler.” şeklindedir.

Ayrıca, Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme-Bakım ve Onarım Yönetmeliği, içme suyu tesislerinin işletmesi ile bakım ve onarımını Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, İçme Suyu Birliklerine ve Muhtarlıklara vermiştir.

Tesislerin işler halde tutulması için gereken maliyetler su maliyetine yansıtılmaktadır. Bu maliyetler; personel masrafı, enerji giderleri, klorlama cihazı ve klor giderleri ile bakım-onarım giderlerinden oluşmaktadır.
Kişi başına hesaplanan su miktarı, tesislerin işletme, bakım-onarım maliyetleri ve köylerde uygulanmakta olan su fiyatları birlikte değerlendirildiğinde 2021 yılı için suyun m3 fiyatının asgari 2,70.- TL. (İki Türk Lirası Yetmiş Kuruş) olmasına karar verilmiştir.

Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı İle Katı Atık Toplama Yönetmeliği” nin ücret tarifelerinin tespiti, tahakkuku, tahsilini düzenleyen 10. maddesinin (a) bendi “İl Genel Meclisi her yılın Aralık ayı toplantısında bir sonraki yılda uygulanacak kanalizasyon, atıksu arıtma ve katı atık toplama hizmetine ilişkin asgari ücret tarifesini ilçe bazında beher m3 üzerinden belirler.” şeklindedir.
Ayrıca, Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı ile Katı Atık Toplama Yönetmeliği’nin 9. Maddesi; katı atıkların toplanması hizmetinin yerine getirilmesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerini ve bu hizmeti köy adına vermek isteyen Köy Muhtarlıklarını yükümlü kılmıştır.

Katı atıkların köy sınırları içinde toplanarak Katı Atık Birliklerinin depolama alanlarına götürülmesi hizmetinde en önemli etkenler çöp kamyonunun işler halde bulundurulması ve devamlı personel çalıştırılmasıdır. Araç başına 3 personel çalıştırılması ve aracın hizmet verir halde tutulması önemli maliyet oluşturmaktadır. (Asgari ücretten 1 kişinin 2021 yılında işverene yıllık maliyeti: 3.577,50×12=42.930,00 TL.) Bu bedel bazı ilçelerimizde kamyon sayısı ve çalışan sayısına göre daha da fazladır.

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Muhtarlıklar tarafından karşılanan katı atık toplama maliyetine cüzi katkı olması, vatandaşlarımızda sorumluluk bilincinin oluşturulması, hizmetin yaygınlaştırılması ve genişletilmesi amacıyla köy sınırları içinde mevcut her hane başına 2021 yılı için asgari 9,70 TL. (Dokuz Türk Lirası Yetmiş Kuruş) katı atık (Çöp) toplama hizmet bedeli toplanmasına,
Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı ile Katı atık Toplama Yönetmeliği’ nin ücret tarifelerinin tespiti, tahakkuku, tahsilini düzenleyen 10. maddesinin (a) bendi uyarınca su sayaçlarında kaydedilen su miktarı (m3) dikkate alınarak beher metreküp başına Atık su asgari ücret tarifesinin tüm ilçeler dahil olmak üzere 0,30 TL (Otuz Kuruş) olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu