Keşan

Meclis 24 Mayıs’ta tekrar toplanacak

Keşan Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. oturumu 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saat 15.00’te başladı ve Keşan Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantıyı açan Helvacıoğlu, Meclis toplantısında alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra gündeme; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 607 ada 8 parsel ve Paşayiğit Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi için imar plan değişikli ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün Erikli sahili içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin belirlenmesi talebi oybirliği ilave edildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk olarak belediyenin 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü. Mali Hizmetler Müdürü Levent Keçimen’in bilgi vermesinin ardından madde 2. oturumda görüşülmek üzere oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Meclis toplantısı, İsim Belirleme Komisyonu’ndan gelen komisyon raporunun görüşülmesiyle devam etti. İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal maddeyle ilgili bilgilendirmede; komisyonun Keşan Belediyesi personeli olan ve vefat eden Savaş Paçaman ile Serkan Yıldırım isimlerinin Keşan’da yapılacak olan yeni park ve bahçelere verilmesini uygun bulduğunu, Emel Özkan tarafından verilen dilekçeye istinaden Keşan Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapmış dedesi Mahmut Özkan ve Edirne ve çevresinde katiplik görevinde bulunmuş babası Hüseyin Özkan’ın isimlerinin devam eden parselasyon planlarının tescilinden sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verdiğini kaydetti.

Madde ile ilgili söz alan Helvacıoğlu, isim belirleme konusunda dilekçelerin gelmeye devam ettiğini belirterek, gelen dilekçelerin kayıt altına alındığını ve zamanı gelince değerlendirileceğini kaydetti. Daha sonra yapılan oylamada komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı Keşan Belediyesi’ne ait kira ve işgaliye alacaklarına Covid-19 kapsamında destek yapılması hususunun görüşülmesi maddesiyle sürdü. Madde ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar bilgi verdi.

Madde ile ilgili konuşan Mustafa Helvacıoğlu, Ocak, Şubat ve Mart aylarında belediye kiracılarına destek verdiklerini hatırlatarak, Nisan ve Mayıs ayları için açık olan işletmelere %50, iş yeri kapalı olan esnafa ise %100 kira desteği verileceğini söyledi. Grup başkanlarının maddeyle ilgili görüşlerini bildirmesinin ardından madde oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Daha sonra “Mücavir alan Erikli sahiline getirilecek içme ve kullanma suyu için abonelerden su bağlantı bedelinin tespit edilmesi hususunun görüşülerek, karara bağlanması” maddesi görüşüldü.

Konuyla ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran’ın bilgi vermesinin ardından söz alan Mustafa Helvacıoğlu, Haziran ayı sonunda içme suyunun Erikli sahiline geleceğini belirterek, “2 yılda tamamlanacak projeyi 6 ayda tamamlamaya çalışıyoruz. Kısacı Keşan Belediyesi olarak tarih yazıyoruz. Bu projemizde imkansızı başarıyoruz. Suyun gelmesi bizim için makbul. Erikli’de 3750 eski 1450 de yeni abonemiz var. Rakamlar netleşince kamuoyuna bilgi verilecek.” şeklinde konuştu.

Madde ile ilgili grup başkanlarının görüş bildirmesinin ardından ilgili komisyonun görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle madde karar verilmek üzere 2. oturuma havale edildi.

Toplantının devamında; İller Bankası A.Ş.nin altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere belediyemize göndermiş olduğu 1.000.000,00 TL hibe oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı; “Belediyenin de üyesi olduğu Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğine ait faaliyetlerin, Keşan Merkez ve Mücavir Alanlarda daha etkin bir şekilde yürütülmesi için protokol hazırlanması ve hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması” maddesinin görüşülmesiyle devam etti.

Madde ile ilgili ESTAB Başkanı Süleyman Paçaman’ın bilgi vermesinin ardından yapılan madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı; belediyenin elinde mevcut olan memur norm kadrolarındaki 2 sayılı boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülerek, karara bağlanması maddesinin görüşülmesiyle sürerken, madde hakkında bilgi veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Doğru; peyzaj mimarı kadrosunun grafiker kadrosu ile mühendis kadrosunun ekonomist kadrosuyla değiştirilmesi yönünde taleplerinin olduğunu söyledi.

Daha sonra yapılan oylamada peyzaj mimarı kadrosunun grafiker kadrosu ile değiştirilmesi oy çokluğu, mühendis kadrosunun ekonomist kadrosuyla değiştirilmesi ise oy birliği ile kabul edildi.

Erikli sahilinde duraklı büfe alanının 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi maddesi ise oy çokluğu ile red edilirken, gündem dışı maddeler 607 ada 8 parsel ve Paşayiğit Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi için imar plan değişikli talebi İmar Komisyonu’na, Erikli sahili içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin belirlenmesi talebi ise Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Süleyman Paçaman ise dilek ve temennilerde söz alan İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü kınadı.

Keşan Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu