GenelKeşanKÜLTÜRTARİHTurizm

Keşan tarihi “Müze Keşan”da 13 başlık altında sergilenecek

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, basın mensupları ile bir araya gelerek, Kent Müzesi’nde Keşan tarihine ışık tutacak maddeler hakkında bilgiler verdi.

Keşan Kent Müzesi’nde çalışmalar devam ederken, müzede basın mensupları ile bir araya gelen Aslı Avcı, yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Keşan tarihinin müzede 13 ana başlık ve alt başlıklarda tanıtılacağını ifade eden Avcı, sergilenecek eserler ve konu başlıkları hakkında şunları söyledi:

“Kronolojik tarih başlığında; ilk yaşam izlerinden müzenin açılış tarihine kadar kentin kronolojik olarak gelişimi, hangi medeniyetler hüküm sürmüş bunların izleri vs. yaşadığı işgaller, savaşlar, kırılma dönemleri, Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş dönemleri, Kurtuluş savaşı dönemi ve savaş döneminde yaşadıkları savaşla ilişkisi 27. Alay, Cumhuriyete geçişle birlikte eğitim (eğitim kurumlarının kuruluş tarihi), sağlık (hastane sağlık kurumlarının kuruluş tarihi), spor (spor dalları ve kulüplerinin kuruluş tarihi), basın-iletişim (yerel yayınlan kuruluş ve kapanış tarihi).
Keşan ve Atatürk; Atatürk’ün Keşan ziyareti var mı veya gönderdiği bir yazı bir telgraf veya karar var mı? Yönetim tarihi / kenti yönetenler; Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi atanmış ve seçilmiş tüm yerel yöneticileri ünlü siyasi şahsiyetleri / devlet adamları.

Coğrafi Konumu ve yer altı zenginlikleri; coğrafi gelişimi. Jeolojik yapısı. Saros ve Marmara, iki denizle ilişkisi. Öne çıkan doğal güzellikleri.
Mimari Yapısı; tarihsel olarak mimari gelişimi ve değişimi. Tarihi yapıları. Kentin yerleşim çeperlerin nasıl ve nerelere doğru yayıldığı.
Ulaşım tarihi; tarihi boyunca kente ulaşım yolları ve araçları. Yine tarihsel olarak kent içi ulaşım yollan ve araçları değişimi ve gelişimi.
Yangınlar afetler; tarihi boyunca kentin geçirdiği yangınlar ve yaşadığı afetler.
Göçler-nübadele; gidenler ve gelenleriyle göçleri ve mübadele dönemleri.
Eğitim tarihi/gelişim; kronolojik olarak ilk eğitim yapılanmasından günümüze eğitim kurumları öne çıkan gelişmeler.
Sağlık tarihi/gelişim; kronolojik olarak ilk sağlık yapılanmasından günümüze sağlık kurumları öne çıkan gelişmeler. İlk yerel tedavi yöntemlerinden günümüze kadar öne çıkanlar.
Spor tarihi/gelişim; kronolojik olarak ilk kurulan spor dalları ve kulüpleri.
Basın iletişim tarihi/gelişim; kronolojik olarak bilinen ilk yerel yayından günümüze kadar yerel dergi, gazete, radyo, TV, Önder Gazetesi.

Ekonomi tarihi; geleneksel el sanatları. Tarım ve hayvancılık, tarım ürünleri, küçük ve büyük hayvancılık / besicilik, peynircilik ve süt ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık, ticaret ve sanayi.
Kültürel ve sosyal hayat; Keşan’da doğumdan ölüme kadar insana dair kültürel ritüeller, doğum gelenekleri, çocukluk (eski sokak oyunları oyun aletleri), sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kız isteme, nişan, düğün, takı, çeyiz, eğlence kültürü, kentin geleneksel özel günleri ve etkinlikleri (Hıdırellez vb), Bocuk Gecesi, festivalleri etkinlikleri, müzik kültürü, türküleri, ezgileri-manileri, ünlü müzisyenleri, ses sanatçıları, folklor / halk oyunları, yas kültürü, ağıtları, sanat- edebiyat, ünlü sinema tiyatro sanatçıları, yazarları-şairleri, giyim kuşam, yerel kıyafetler, mutfak kültürü, yemekleri, satır et.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu