Haberler

Keşan Belediye Meclisi bugün toplanıyor

Keşan Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını 13 Ağustos 2020 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirecek. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak, saat 15.00’te başlayacak toplantı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantıda ele alınıp karara bağlanacak maddeler şöyle;

1- İller Bankası A.Ş.’nin altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere Belediyemize göndermiş olduğu 800.000,00.-TL tutarındaki hibenin kabulünün görüşülerek karara bağlanması.

2- Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) içme-kullanma suyu ihtiyacının     Keşan İlçesi Kumdere mevkiinde bulunan içme suyu kuyuları ile Kadıköy Barajındaki mevcut su kaynaklarından temin edilmek üzere  mevcut Keşan (Edirne) İçme Suyu Kesin Projesinde gerekli proje tadilatlarının yapılması konusunun görüşülerek, karara bağlanması.

 3- Tarihi Kentler Birliği’ne Belediye Başkanları doğal üye olmakla birlikte Belediyemizin, Tarihi Kentler Birliğine üye olmasının onaya sunulması, kabul edilmesi halinde 1 asil, 1 yedek üyenin belirlenmesinin görüşülerek, karara bağlanması.

 4-  Yayla, Erikli, Danişment İmar Planı için Sayısal Halihazır Harita ve Jeolojik- Jeoteknik Etüt Yapım  işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kredi kullandırılarak yürütülmesi amacıyla 658.000.-(altıyüzellisekizbin).-TL (KDV dahil) kredi kullandırılmasının görüşülerek karara bağlanması.

5-  Paşayiğit Mahallesi, 1578 parselin bir bölümünde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Çöp Gazından- Biyokütleden- Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Alanı) ile bir bölümünde “Katı Atık Tesisleri Alanı  (Mekanik Ayırma Tesisi)’ yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülerek, karara bağlanması.

6-  İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı (NİP-40155) ve İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-40156) için 2.Askı sürecinde gelen 2 adet itiraz dilekçesinin görüşülerek karara bağlanması.

7-  Paşayiğit (Edirne) Nazım İmar Planı ve Paşayiğit (Edirne) Uygulama İmar Planı’nda Tarım Niteliği Korunacak Alanlar için Plan Notu değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

8- Mesude KILIÇ tarafından Belediyemize verilen dilekçeye istinaden, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 884 ada, 5 numaralı parselin 5.00 metre olan ön bahçe mesafesinin 3.50 metre olarak yeniden belirlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması. 

9-  İsim Belirleme Komisyonunca belirlenen, Belediyemiz mücavir alanı Yayla Sahilinde Liman Üstü 2B Orman Arazisi olarak tanımlanan bölgede 5 adet sokak ismi verilmesi ile mevcut cadde, sokak, bulvar, meydan başlangıç bitiş yönlerinin belirlenmesine ait konunun   görüşülerek karara bağlanması.

10- Dilek ve temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu