Çevre

STK’lardan Keşan’a ‘dayanışma’ çağrısı: “Bu projeye hep birlikte dur demeliyiz!”

Paşayiğit Mahallesi’ne kurulmak istenen “Biyokütle Enerji Santrali”yle ilgili olarak, Keşan Kent Konseyi, Temiz Keşan Derneği, SARDOS ve DOÇEK ortak basın açıklaması düzenledi. Projenin çevreye olumsuz etkilerinin olacağını belirten açıklamada, “Hiçbir siyasi kaygıya kapılmadan Keşan olarak bu projeye ‘dur!’ demeliyiz” denildi.Geçtiğimiz Nisan ayında Keşan Belediye Meclisi’nin gündemine Paşayiğit Mahallesi’nde Biyokütle Enerji Santrali kurulması için talep gelmiş, İmar ve Şehircilik Komisyonu tarafından görüşülen tesis projesinin termik santral niteliği taşıdığı ve projenin çevreye zarar vereceği düşüncesiyle olumsuz olarak değerlendirilmişti. Komisyon raporundan sonra tesisin kurulması oylamaya sunulmuş, AK Parti ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oy birliği ile karar meclisten geçmişti.
Geçtiğimiz günlerde ilgili şirketin kapasite artırma talebinin yapıldığı tesis için bugün ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
Keşan Kent Konseyi’nde yapılan basın açıklaması, Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Temiz Keşan Derneği Başkanı Ekin Öztürk, Keşan SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker ve Keşan DOÇEK Derneği Başkanı Hakan Eşme imzasıyla yayımlandı ve Hasan Karagöz tarafından okundu.

“Keşan tam bir kuşatma altında”

Açıklamasına, “Bir yılı aşkın süredir dünya insanlığının yaşadığı KOVİD-19 belası bizlere doğal hayatın önemini yani derelerimize, suyumuza, denizimize, havamıza, ormanlarımıza, tarım arazilerimize gözümüz gibi bakmamız gerektiğini adeta başımıza vururcasına gösterdi.” diyerek, başlayan Karagöz, şunları söyledi: “Bu yaşam alanları her birimizin kırmızı çizgisi olmalı ve her türlü kaygıdan uzak tutulmalıdır. Ne yazık ki, bu anlamda Keşan tam bir kuşatma altındadır. Bir yandan Saros Körfezi FSRU Limanı ve Kara Boru hattı, diğer yandan yeni proje tanıtım ÇED dosyaları verilmiş ve süreci başlatılmış kömür ocakları ve en son Paşayiğit Mahallesi’nin dibine yapılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali’dir. Paşayiğit Mahallesi dibine yapılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali, Keşan Belediye Meclisi gündemini uzun süre meşgul etti. Dışarıdan bakılınca konu Belediye Meclisi’nde adeta siyasi zıtlaşmaya dönüşmüş görüntüsü vermişti. Oysa konu başta Paşayiğit Mahallesi olmak üzere çevre köyler ile birlikte tüm Keşanlıların yaşamını, yani uzun vadede geleceğini, havasını, suyunu, tarım topraklarını ilgilendiriyordu. Paşayiğit Mahallesi’ne kuş uçuşu 307 metre mesafede yapılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali inşaatı için gerekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla ilgili Belediye Başkanlığına sunulan dosyada hangi niyetle olduğunu bilmiyoruz ama ÇED gerektirmeyecek günlük toplam 13.1 MWt kurulu gücünde bir santral olacağı belirtilmiştir. 15.04.2021 günü söz konusu planların onayı Belediye Meclisi’nden oy çokluğu ile geçince aynı şirket 4 gün sonra 19.04.2021 günü Edirne Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne kapasite artırımını içeren Proje Tanıtım Dosyasını (PTD) sunmuştur. Bu dosya ile günlük kapasite dört kat arttırılarak 56.4 MWt kurulum gücüne çıkarılmış dosya kabul edilip ÇED süreci ilgili bakanlıkça başlatılmıştır. Bu artış ile söz konusu santralin çevreye vereceği zarar dört kat artmıştır. Yüklenici firmanın Belediye Meclisine sunduğu ilk dosyaya sadık kalmaması kabul edilemez.”

“Projede belirtilen önlemler yetersiz”

Hasan Karagöz sözlerine şöyle devam etti: “Bu santral ciddi anlamda su tüketen özelliğe sahiptir. Proje alanı etrafında 5-6 metre derinliklerdeki sızıntı yer altı sularından başka su bulunmadığı uzmanlarca ifade edilmektedir. Bu sular da santral tarafından çekildiğinde tarım ve içme suyu yönünden çevresine felaket getirir. Ayrıca, PTD’ya göre günlük 12 ton atık su çıkacağı ve bunun belediye kanalına verileceği belirtiliyor. SKKY ‘ne göre tablo 20.6’da kirletici parametrelerin sınır değerleri belirtilmiş olup bu işlet suyunun ölçümleri yapılmadan, arıtılmadan belediye kanalizasyon şebekesine ve dolayısıyla dereye verilmesi ayrıca bir felakete davetiye çıkarmış olacaktır. Bu proje için birinci sınıf tarım arazisinin seçilmiş olması mevcut mevzuatlara aykırıdır. Mevcut mevzuatlara göre bu tür projeler çevresinde varsa terk edilmiş kömür veya taş ocaklarının yerlerine, yoksa bozulmuş meralara veya hazine yerlerine, bunlarda yoksa sekizinci sınıf tarım arazilerinden başlayarak aşağıya doğru bir yer seçimi olmalı diyor. Kaldı ki, Edirne İl Orman Müdürlüğü bu projenin yer seçimine olumsuz görüş bildirmiş ama Edirne İl Toprak Koruma Kurulu hangi gerekçelerle projeye izin vermiştir? Tesisin yakıt depolama alanı ciddi yangın riski oluşturmakta ve projede belirtilen önlemler yetersizdir. Yine çıkacak külün nasıl bertaraf edileceği, hangi kurumlara verileceği belirtilmemiş, yuvarlak cümlelerle geçiştirilmiştir. Belediye Meclisinde onaylanan planların askı süresi bitmeden inşaata başlanmış olması ayrı bir tartışma konusudur.”
“Keşan olarak bu projeye ‘dur!’ demeliyiz”

“Hiçbir siyasi kaygıya kapılmadan Keşan olarak bu projeye ‘dur!’ demeliyiz”

Karagöz sözlerini şöyle tamamladı: “Proje yetkilileri tarafından Paşayiğit halkına iş olanakları sağlanacağı yaygın bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak PTD’nın 23. sayfasında işletme aşamasında 16 personelin çalışacağı açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Benzer tesisler İpsala Sarıcaali ve Kumdere köylerinde mevcuttur. İhtiyaç duyduğu yakıtı Paşayiğit ve çevresinden karşılaması pek olası görünmüyor ama nereden karşılayacağı projede çok açık olarak belirtilmiyor. Söz konusu proje engellenmez ve ÇED olumlu raporu alırsa emsal oluşturacak ve sonrasında Keşan’a doğru olan alanlara yayılarak çok farklı sanayi tesislerinin kurulmasının önü açılacaktır. Bu nedenle Keşan Belediyesi ve Keşan’da kuruluşu bulunan başta Keşan Ziraat Odası olmak üzere tüm oda, dernek, sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partileri bu konuda bizlerle dayanışmaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz. Hiçbir siyasi kaygıya kapılmadan Keşan olarak bu projeye ‘dur!’ demeliyiz. 11 Haziran 2021 Cuma günü proje imar planlarına yapılan itirazları görüşmek üzere Belediye Meclisinin olağanüstü toplanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu Keşan için büyük şanstır ve iyi değerlendirilmelidir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu