Keşan Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısı’nı 15 Nisan’da yapacak

0

Keşan Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 15:00’te Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapacak.
Meclis ilk toplantısında 21 maddeyi görüşerek karara bağlayacak.
1-Meclis 1. ve Meclis 2.Başkan Vekili Seçimi (2 Yıl Görev)
2-Meclis Katibi seçimi (2 asil, 2 yedek) (2 Yıl Görev)
3-Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne üye seçimi (5 asil, 5 yedek üye)
4-Çiftçi Malları Murakabe (Denetim) Heyeti?ne üye seçimi (5 Asil,5 Yedek Üye)
5-Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni temsilen Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususunun meclisçe görüşülmesi
6-Encümen Üye seçimi (2 Üye) (1 Yıl Görev)
7-Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi (5 üye) (1 yıl görev)
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi (5 üye) (1 Yıl Görev)
9-Ulaşım ve Trafik Komisyonu üye seçimi (5 Üye) (1 Yıl Görev)
10-Disiplin Komisyonu üye seçimi (2 Üye) (1 Yıl Görev)
11-Güney Edirne Katı Atık Birliği’ne üye seçimi seçimi (12 Asıl, 6 yedek üye (5 Yıl Görev)
12-Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne üye seçimi (4 asil, 2 yedek üye) (5 yıl görev)
13-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu?nun 90.maddesine göre Satış Komisyonu?na üye seçimi (1 Üye)
14-Doğu- Batı Trakya Belediyeler Birliği?ne üye seçimi (1 asil üye)
15-Trakya Kalkınma Ajansı’na üye seçimi (1 asil üye)
16-Trakya Kalkınma Birliği’ne üye seçimi (1 asil, 1 yedek üye)
17-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesi gereğince sözleşme yapmaya, sulh ve ibraya, teberruatı (bağışları) kabulüne, Belediye hesabına umum medeni akitleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin meclisçe görüşülmesi
18-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarının ücretlerinin belirlenmesi hususunun meclisçe görüşülmesi
19-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerine ödenecek olan huzur hakkının meclisçe görüşülmesi
20-Belediyemizin 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
21-Belediyemizin 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.

YORUM YAPIN

Please enter your comment!
Please enter your name here