Haberler

Keşan Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısı’nı 15 Nisan’da yapacak

Keşan Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 15:00’te Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapacak.
Meclis ilk toplantısında 21 maddeyi görüşerek karara bağlayacak.
1-Meclis 1. ve Meclis 2.Başkan Vekili Seçimi (2 Yıl Görev)
2-Meclis Katibi seçimi (2 asil, 2 yedek) (2 Yıl Görev)
3-Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne üye seçimi (5 asil, 5 yedek üye)
4-Çiftçi Malları Murakabe (Denetim) Heyeti?ne üye seçimi (5 Asil,5 Yedek Üye)
5-Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni temsilen Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususunun meclisçe görüşülmesi
6-Encümen Üye seçimi (2 Üye) (1 Yıl Görev)
7-Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi (5 üye) (1 yıl görev)
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi (5 üye) (1 Yıl Görev)
9-Ulaşım ve Trafik Komisyonu üye seçimi (5 Üye) (1 Yıl Görev)
10-Disiplin Komisyonu üye seçimi (2 Üye) (1 Yıl Görev)
11-Güney Edirne Katı Atık Birliği’ne üye seçimi seçimi (12 Asıl, 6 yedek üye (5 Yıl Görev)
12-Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne üye seçimi (4 asil, 2 yedek üye) (5 yıl görev)
13-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu?nun 90.maddesine göre Satış Komisyonu?na üye seçimi (1 Üye)
14-Doğu- Batı Trakya Belediyeler Birliği?ne üye seçimi (1 asil üye)
15-Trakya Kalkınma Ajansı’na üye seçimi (1 asil üye)
16-Trakya Kalkınma Birliği’ne üye seçimi (1 asil, 1 yedek üye)
17-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesi gereğince sözleşme yapmaya, sulh ve ibraya, teberruatı (bağışları) kabulüne, Belediye hesabına umum medeni akitleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin meclisçe görüşülmesi
18-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarının ücretlerinin belirlenmesi hususunun meclisçe görüşülmesi
19-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerine ödenecek olan huzur hakkının meclisçe görüşülmesi
20-Belediyemizin 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
21-Belediyemizin 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu