Haberler

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Trakya Birlik, üreticinin merakla beklediği ayçiçeği avans ödemelerini açıkladı. Belirlenen fiyatlar; %44 hamyağ oranlı ayçiçeği için 3 bin 434 TL/Ton, %40 hamyağ oranlı ayçiçeği için 3 bin 240 TL/Ton, %50 hamyağ oranlı ayçiçeği için 3 bin 726 TL/Ton olarak açıklanırken, Trakya Birlik Yönetimi tarafından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

Yağlık ayçiçeğinin, Türkiye bitkisel yağ tüketiminde yüzde 80 civarında payı ve yüzde 50’lere varan yağ oranı ile stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerin başında geldiğini söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, “Dünyada yaşanan pandemi süreci gıda arz güvenliğini tüm ülkeler için bir kez daha hayati bir noktaya taşımış bulunmaktadır. Küresel boyutta yaşanan bu gelişmelerin ışığında Ülkemiz için bu denli öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin 2020/2021 üretim sezonunda bir önceki sezona göre yaklaşık 200.000 ton azalışla 1.250.000 – 1.300.000 ton seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülke ihtiyacının kendi kendine yeter seviyede karşılanabilmesi için üretimin 2.500.000 ton seviyesine ulaştırılması gerekmektedir.? dedi.

Açıklamada şöyle denildi;

“Ayçiçek ürün fiyatlarının belirlenmesinde en temel parametre olan dekar başına maliyetin yanı sıra üretici tercihlerinde büyük etkisi olan ayçiçek-buğday fiyat paritesinin asgari 1- 2 seviyesinde sağlanması da önemli bir etki göstermektedir. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz sezonda faaliyet bölgemizdeki üretim maliyetleri ile Hükümetimizce açıklanan buğday alım fiyatı esas alınarak ayçiçek mübayaa fiyatının baz baremler arasında asgari 1- 2 noktasında belirlenmesinin üretimin sürdürülebilirliği ile toplam rekoltedeki düşüşün önümüzdeki sezonlarda yeniden üretim artışına döndürülebilmesi noktasında çok önemli olduğu mütalaa edilerek bu hedef doğrultusunda Birliğimizce gerekli çalışma ve temaslar sürdürüle gelmiştir. Bu çalışma ve gelişmeler ışığında Temmuz ayının son günlerine kadar gerek üretim maliyetleri gerekse parite etkisi de göz önüne alınarak üreticilerimizin büyük bir kesiminde 3.-TL/Kg. seviyesindeki fiyatın memnuniyet yaratacağı da müşahede edilmiştir. Bu beklentiye ek olarak Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli’nin Tekirdağ ziyaretleri esnasında verdikleri müjdeyle Hükümetimizce ton başına 400.-TL olan desteğin 500.-TL’ye yükseltilmesi beklenen fiyat seviyelerini daha da anlamlı ve üretimi destekleyici kılmıştır.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan beklenti ve kanaatleri takiben tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartları nedeniyle mart – temmuz döneminde tarım ve gıda ürünlerinde global ölçekte yaşanan gıda arz güvenliğini ön plana alan  temkin ve tedbir politikaları tüm tarımsal emtialarda fiyat yükselişlerini beraberinde getirmiş, Ağustos ayıyla beraber sonbahar döneminde pandemide beklenen ikinci dalga etkisiyle de tarımsal üretime sahip ülkeler tarafından temkin ve tedbir içeren politikalar yeni üretim sezonuna da taşınmıştır. Bu koşullara ek olarak döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş etkisiyle gerek dünyadaki tarımsal emtia fiyatlarındaki artış gerekse de yurt içi mevcut vergi uygulamaları dahilinde ithal ikame ürün maliyetlerindeki yükseliş ürün fiyatlarını yeni bir denge noktasına taşımıştır.

Bu itibarla, iç ve dış piyasa koşullarında ortaya çıkan tablo ve değişen üretici talep ve beklentileri ilgili bakanlıklarımıza aktarılarak piyasada oluşan koşulların ve üretici beklentilerinin karşılanmasının ülke üretiminin önümüzdeki sezonda yeniden artış sürecine girmesine olumlu katkı sağlayacağı ve dünyadaki trendle uyumlu bir piyasa yapısı oluşturacağına yönelik görüş ve düşünceler Birliğimiz tarafından ifade edilerek hali hazırda piyasada oluşan seviyelerin sürdürülebilir kılınarak ithal maliyetlere ilişkin olası düzenlemelerin bu minvalde oluşmasının önemi ifade edilmiştir. Bu noktada piyasada oluşan fiyat seviyelerinin cari kılınmasını sağlayacak irade ve destek ilgili Bakanlıklarımız tarafından üreticilerimize sunulmuştur.    

Bu çerçevede mevcut gümrük vergisi uygulamaları, dünya fiyatları, döviz kurlarının seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler Birliğimizce yakından takip edilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2020/2021 sezonunda üretici ortaklarımıza %40 yağlı baz ürün için 3.240,00 TL/Ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmış olup uluslararası sözleşme oranı olan %44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı  3.434,40 TL/Ton,  %50 yağlı ürün için avans tutarı 3.726,00 TL/Ton olarak uygulanacaktır. %40 yağlı baz ürün üzerinden her %1 ilave yağ oranı için %1,5 oranında 48,6TL/Tona tekabül eden yağ primi ödenecektir. Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler ışığında <Ön Alım Fiyatı>  belirlenerek ilan edilecek ve bu suretle alım fiyatımız kesinleştirilecektir. Ayrıca, fiyatlama sürecine ek olarak 2020/2021 iş yılında Birliğimizce elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel ilke ve prensiplerinden olan <Risturn ( Kar Payı) Dağıtımı> ilkesine uygun olarak mevzuatımız hükümleri çerçevesinde Genel Kurulumuzun tensip ve onaylarıyla ortaklarımıza takdim edilecektir.

Yağlık ayçiçeğinin % 20-30’luk bölümünü Trakya Birlik satın alıyor

Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, Kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 103 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 61.796 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir.
Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber Ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün % 20-30 orandaki bölümü Birliğimizce mübayaa edilmektedir.
Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda % 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için %40 standart yağ oranlı ürün fiyatına % 1,5 oranında prim uygulanacaktır.
Birliğimiz tarafından 2020/2021 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup,  ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme süreleri çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

“Hedef; tarımsal üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması

Ülkemiz için stratejik öneme sahip tüm ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla sağlanması noktasında çok önemli bir kilometre taşı olacak doğalgaz kaynağının keşfiyle oluşan olumlu atmosfere ek olarak, pandemi sürecinde global ölçekte stratejik politika haline gelen gıda arz güvenliği kavramında karşılığını bulan <Ülkemiz tarımsal üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması> hedefine yönelik olarak büyük bir dönüşüme öncülük etmesi beklenen 2020/2021 tarımsal üretim sezonunda yağlık ayçiçeği üretimine ilişkin süreci çok yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen T.B.M.M Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop’ a, iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler ışığında ürün fiyatlarında ulaşılan seviyelerin cari kılınması noktasında büyük destek veren Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Tarım Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli’ ye ve her iki bakanlığımızın kıymetli Bürokratlarına, sezon boyunca çiftçimiz lehine sürekli olarak görüş ve desteklerini esirgemeyen Bölge Milletvekillerimiz ile Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle ülkemiz için üretimine durmaksızın devam eden, onlar için ne yapsak asla yeterli olmayacak Milletin efendisi cefakar Türk Çiftçisine teşekkür ve şükranlarımızı sunar, ayçiçeği alım kampanyasının ülkemiz, üretici ortaklarımız, camiamız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını dileriz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu