Haberler

Kent Konseyi ve Saros Gönüllülerinden ortak açıklama

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Saros Gönüllüleri Dayanışma Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban, Sazlıdere köyü sahili açıklarına yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesiyle ilgili ortak açıklama yaptı.
Daha önce 1 Kasım 2019 tarihinde bölgede yapılan incelemenin ardından “ÇED Olumsuz” kararı verilen ancak geçtiğimiz günlerde 2. kez ÇED süreci başayan FRSU İskelesi hakkında ortak bir açıklama yapan Karagöz ve Çoban, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yapmak istiyor?” diye sordu.

Karagöz ve Çoban taarafından kaleme alınan ortak yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yapmak istiyor?”

https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-/duyurular.xhtml sitesinden 21.04.2020 tarihinde aynen şu duyuruyu yayınlıyor. ‘EDİRNE İli KEŞAN ilçesi sınırları içerisinde Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesi ile ilgili 06.05.2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir, ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur’.


Dünya ve ülkemiz insanlarının canlarıyla uğraştığı bu zamanda bu karar ve duyuru neyin nesidir? Olayın süresi ve sonucu son derece ilginçtir. Şöyle ki; Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 10.03.2020 Tarih ve E.2208970 sayılı yazıları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi , İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesi hakkında görüş soruyor, ilgili genel müdürlük 12.03 2020 Tarih ve 81195450-220.01-E. 65582 sayılı yazıları ile ilgili genel müdürlüğe , Edirne İdare Mahkemesinin kararının Bilirkişi raporuna dayandığı bu nedenle, Çevre ve Orman Bakanlığı 2009/7 sayılı genelgesinin sondan ikinci paragrafına göre: ?? Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararları hakkındaki yürütmenin durdurulması/iptal kararları , hakkında ÇED Olumlu kararı verilen ÇED raporunun bir yada birkaç bölümüne ilişkin ise ve yürütmenin durdurulması/iptal kararı ÇED raporunun diğer bölümlerini olumsuz yönde etkilemiyor, yani kararın tümünün yeniden ele alınıp değerlendirilmesini gerektirmiyorsa, ÇED raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.? Hükmüne dayanılarak dava konusu işlemin iptaline esas teşkil eden bilirkişi raporunda yer alan hususlar doğrultusunda düzenlenerek hazırlanacak ÇED raporunun tüm ekleri ile birlikte komisyonca yeniden değerlendirilmesi için 2009/7 genelgesi kapsamında bakanlığa sunulması yeterli görülüyor ve bu doğrultuda bir buçuk aylık bir sürede hazırlanan 2020 sayfalık yeni ÇED dosyasının bakanlığa sunulması ile İDK tarihi belirlenip duyuruluyor.


Burada ilginç olanı iki genel müdürlük arasındaki yazışma süresidir ,İki gün içinde yıldırım hızıyla her şey kotarılıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/7 sayılı genelgesinin sondan ikinci paragrafında savunulan görüşün desteklenmesi için aynı genelgede üç örnek veriliyor ve bu üç örnekte de ÇED olumlu kararı verilip iptal gerekçesi olarak raporun sadece bir bölümünde yasaya uyarlık olmadığı belirtiliyor. Oysa Saros FSRU Gemi İskelesi ile ilgili ÇED olumlu raporunun iptal kararının gerekçelerinde Edirne İdare Mahkemesi 14 ayrı bölümde hukuka aykırılık belirtiyor, aynı davanın Bilirkişi Heyeti ise onlarca konuda bilime ve ÇED Yönetmeliğine aykırılık saptıyor. Kaldı ki Çevre ve orman Bakanlığı 04.07.2011 tarihinde kapatılıp ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ve ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’ diye iki bakanlığa ayrılıyor. Yani Genelge yayınlamış bakanlık kapatılmış durumdadır.”

“Yangından mal kaçırırcasına yasanın arkasından dolaşılıyor”

Dünyanın şuanda virüs salgını ile uğraştığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/7 genelgesine göre 06.05.2020 tarihinde İDK toplantı kararı alan sayın bakanlık yetkilileri bu ülkede veya bu gezegende yaşamıyor mu? Dünya insanlığının ne ile uğraştığından haberleri yok mu? Kaldı ki söz konusu mahkeme kararının davalılar tarafından Danıştay?a temyize taşınmasına karşın neden Danıştay kararı beklenmeden mevcut mahkeme kararı ile hiç ilgisi olmayan raflarda tozlanmış olan bu genelge dayanak yapılarak yangından mal kaçırırcasına yasanın arkasından dolaşılıyor.Hele hele ülke genelinde bir çok kısıtlama ve yasakların olduğu bu dönemde. Örneğin; büyükşehirler arası ulaşım yasağı var, İDK’ya katılmak isteyecek davacılar arasında sokağa çıkma kısıtlısı olanlar var. Bu adalet mi? Bu durumda hemen yapılması gereken halk tarafından seçilmiş ve Saros?a sınırı bulunan Edirne, Keşan, Enez ve Gelibolu Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, Köy Muhtarları, Kooperatif ve Site Yöneticileri bu duruma itiraz etmeli, aynı zamanda 6 Mayıs 2020 tarihinde Ankara?da yapılacak İDK (İnceleme, Değerlendirme Komisyonu’ toplantısına da katılmak üzere müracaatta bulunmalıdır. İnsanlığın can derdinde olduğu böyle bir zamanda yasa ve mevzuatların arkasından dolanarak alınan bu kararı bizler hiçbir yere sığdıramıyoruz . Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyor, yukarıda belirttiğimiz muhatapları göreve davet ediyoruz.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu