AsayişHaberler

İçişleri Bakanlığı siber suç mağdurlarının profilini çıkardı

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, 3 bin 34 kişinin katılımıyla hazırladığı araştırmada elde edilen sonuçları, “Siber Suç Sosyolojisi ve Siber Suçların Güvenliğe Etkisi” adı altında raporlaştırdı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının araştırmasına göre, uzmanlık gerektiren meslek grubundaki kişiler, diğer meslek sahiplerine göre daha fazla siber suç mağduru olma riski taşıyor.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, 1499’u kadın, 1535’i erkek olmak üzere 3 bin 34 kişinin katıldığı araştırmayla siber ortamın yarattığı mağduriyet risklerini ortaya koymayı, siber suç sosyolojisi çerçevesinde siber suç risklerine hassas grupları tespit etmeyi, siber suç mağduriyetinin bireylerin internet kullanım alışkanları ve psikolojileri üzerindeki olumsuz etkilerini incelemeyi hedefledi.

Katılımcıların yüzde 17’si 18-24, yüzde 25’i 25-34, yüzde 21’i 35-44, yüzde 13’ü 45-54 arası, yüzde 24’ü ise 55 ve üzeri yaştaki kişilerden oluştu.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından edinilen verilerle “Siber Suç Sosyolojisi ve Siber Suçların Güvenliğe Etkisi” raporu hazırlandı.

Çalışma kapsamında, katılımcılara son bir yılda internet dolandırıcılığı, banka hesabından habersiz para çekilmesi veya sosyal medya üzerinden tehdit/taciz gibi bir olayın mağduru olup olmadıkları soruldu. Katılımcılardan yüzde 2’si (24 kadın, 37 erkek) bu soruya “evet” yanıtını vererek, siber suç mağduru olduğunu belirtti.

Yüzde 40’a yakın mağdur lise mezunu

Siber suç mağdurlarının, yüzde 26,2’si 30 yaşın altında, yüzde 67,2’si 30-65 arası, yüzde 6,6’sı ise 65 ve üzeri yaştaki kişiler olarak kayıtlara geçti.

Mağdurların yüzde 23’ü ilkokul, yüzde 19,7’si ortaokul, yüzde 39,3’ü lise, yüzde 18’i ise lisans ve lisansüstü eğitim mezunu kişilerden oluştu.

Siber suç mağdurları arasında, yüzde 19,7 ile işçi emeklileri birinci, yüzde 18 ile özel sektörde işçiler ikinci, yüzde 11,5 ile işsizler üçüncü sırada yer aldı.

Marmara Bölgesi ilk sırada

Bölgeler arasında ise yüzde 27,9 ile Marmara birinci, 16,4 ile Ege ikinci, 14,8 İç Anadolu üçüncü sırada yer alırken Güneydoğu Anadolu 1,6 ile en az siber suç mağdurunun yaşandığı bölge oldu.

Mağdurların yüzde 20’ye yakını mesleğinde uzman kişiler

Araştırma kapsamında, 3 bin 34 katılımcının meslekleri dikkate alınarak hangi meslek grubundaki kişilerin daha fazla siber suça maruz kaldıkları da analiz edildi. Buna göre, en fazla siber suça maruz kalanların, yüzde 17,9 ile doktorluk ve mühendislik gibi uzmanlık gerektiren meslek mensubu kişiler olduğu anlaşıldı. Bu meslek grubunu, yüzde 5,9 ile devlet memurluğu, yüzde 5,1 ile işçi emeklisi takip etti.

Internet ortamında daha fazla bulunuyor daha fazla suç bildirimi yapıyorlar

Eğitimli bireylerin yüksek oranda siber suç mağduru olma nedenlerinden birinin, siber ortamda daha fazla zaman harcamaları ve internetten daha fazla alışveriş yapmalarından kaynaklı olduğu belirtildi.

Ayrıca siber suçlar konusunda, daha fazla bilgi sahibi olan ve yaşadıkları mağduriyetin farkına varan eğitimli bireylerin, daha fazla siber suç mağduriyeti bildiriminde bulunduklarının altı çizildi.

Kaynak: AA

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu