HaberlerKeşan

Meclis, 2022’nin ilk toplantısında otopark ve parkomat ücretleri ile yangında zarar gören Erikli esnafına yardım konusunu da görüşecek

Keşan Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını 6 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında saat 15.00’te gerçekleştirilecek toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Gündem Maddeleri:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

2- Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personelinin fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

3- Belediyemizde halen Geçici İşçi Pozisyonunda çalışan 2 personelin geçici işçi vizelerinin onaylanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

4- Belediyemizde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve ücretlerinin tespit edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5- Merkez Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Plan Revizyonunun görüşülmesi.

6- İlçemizde muhtarlık hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için mahalle muhtarlıklarına 2021 yılında alınan kararın aynı şartlarda 2022 yılında da devam etmesi hususunun Meclisçe görüşülmesi.

7- 07.12.2021 tarih ve 18275 kayıt sayılı dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 194 ada, 5 numaralı parselin ayrık nizam, 5 kat olan kullanımının 1984 onaylı imar planındaki gibi bitişik nizam, 5 kat olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

8- İspat Cami Mahallesi, 1789 ada, 1.406,12 m² yüzölçümlü 8 numaralı parselin takas talebinin görüşülmesi.

9- 14.10.2021 tarih ve 15205 kayıt sayılı Tayfun Yıldırım, Tansu Yıldırım, Kaan Aycan, Ahmet Ayaroğlu, Nazmi Satılmış, Aysel Sandıkçı dilekçesi ile Aşağı Zaferiye Mahallesi, 944 ada, 1-2-3-4-5-7-16-17 numaralı parselleri kapsayan bölüm için Ezel Sokak cephesinde 10.00 metre olan bahçe mesafesinin düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

10-Belediyemiz Şehir Bandosu ekibinde görev yapan personele 2022 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

11- Keşan Belediyesi iştirak şirketlerinin işletmiş olduğu, otopark, parkomat ve yol üzeri ücret tarifesinin görüşülmesi.

12- 10.12.2021 tarih ve 18452 kayıt sayılı dilekçe ile Büyük Cami Mahallesi 389 ada, 19 numaralı parsel için Özel kreş (Anaokulu) olan kullanımın konut alanı olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

13-Erikli’de meydana gelen yangında zarar gören esnaflara Belediyemizce yardım yapılmasına ait komisyon raporunun meclisçe görüşülmesi.

14-Keşan Belediye Meclisi tarafından 05/11/2020 tarihinde alınan 2020-185 nolu karar ile Belediyemizce tespit edilen at arabalarının; at, at arabası, koşum takımı ve at plakası olmak üzere belirlenen 20.000,00.-TL’lik satın alma bedelinin 50.000,00.-TL’ye kadar satın alınması şeklinde revize edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

15- Dilek ve temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu