Reklam
Haberler

Belediye Meclisinde kararlar oy birliği ile alındı

13 Ağustos ?eşan Belediye Meclisi toplantısı

KEŞAN Online paylaştı: 13 Ağustos 2020 Perşembe

Keşan Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı 13 Ağustos 2020 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan, saat 15.00’te başlayan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda daha sonra gündeme; ilçede yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi isim değişikliği maddesi ilave edildi.
Meclis daha sonra gündem maddelerini görüşmeye başladı.

Meclis’te ilk olarak İller Bankası A.Ş.’nin altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere Belediyeye göndermiş olduğu 800.000 TL tutarındaki hibenin kabulünün görüşülerek karara bağlanması maddesi ele alındı.

Gelen hibelerin Meclis’in kabulü ile gerçekleştiğini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, maddeyi oylamaya sundu. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste daha sonra Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) içme-kullanma suyu ihtiyacının Keşan İlçesi Kumdere mevkiinde bulunan içme suyu kuyuları ile Kadıköy Barajındaki mevcut su kaynaklarından temin edilmek üzere mevcut Keşan İçme Suyu Kesin Projesinde gerekli proje tadilatlarının yapılması konusunun görüşülerek, karara bağlanması maddesi ele alındı.

Gıda OSB’nin müteşebbis heyeti kurulma aşamasına gelindiğini ifade eden Helvacıoğlu, “OSB konusunda ciddi yol alınıyor. O bölgede Paşayiğit Mahallemiz yer alıyor. OSB’nin suyunun nereden karşılanacağını ilişkin bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu maddenin Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından iyi şekilde incelenerek kapsamlı bir rapor şeklinde sonraki Meclis’e bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Madde Su Kanalizasyon Müdürlüğü’nün rapor hazırlaması için bir sonraki Meclis’e ertelendi.

Toplantı, Tarihi Kentler Birliği’ne üye olunmasının görüşülmesi ile sürdü.

Birliğe üye olunmasının kazanımları ve sonuçları ile ilgili detaylı bilgi edinilmesi ve Meclis toplantısı öncesi gruplara bilgi verilmesi için madde oybirliği ile bir sonraki Meclis toplantısına bırakıldı.

Meclis, daha sonra Yayla, Erikli, Danişment İmar Planı için Sayısal Halihazır Harita ve Jeolojik- Jeoteknik Etüt Yapım işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kredi kullandırılarak yürütülmesi amacıyla 658.000 TL (KDV dahil) kredi kullandırılmasının görüşülerek karara bağlanması maddesini ele aldı.

Erikli, Yayla ve Danişment’te imar hayatının durduğunu hatırlatan Mustafa Helvacıoğlu, bu sürecin hızlanması için yapılacak etüt yapım işinin önemli olduğunu ifade etti.

Kredi kullanılması konusundaki madde oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, Paşayiğit Mahallesi, 1578 parselin bir bölümünde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Çöp Gazından- Biyokütleden- Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi

Alanı) ile bir bölümünde “Katı Atık Tesisleri Alanı (Mekanik Ayırma Tesisi)” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülerek, karara bağlanması maddesinin ele alınması ile sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, “Maddemiz Keşan Belediyemizin de en büyük ortağı olan GÜNEKAB tesisi ile ilgili. Keşan’ın beklediği bir çalışma yapılmaya başlanacak. GÜNEKAB’a hayırlı olsun. Maddemizin Meclisimizden geçmesi çöpten elektrik üretiminin başlaması anlamı taşıyor. İnşallah dönemimizde bu çalışmanın ürününü görürüz. Çevreci bir bölge olduğumuzu bu çalışmayla herkese göstermiş oluruz ve yaşarız. Keşan’da 1 gram çöpümüz bile ziyan olmayacak. Yıl sonunda bölgemizin çöpü elektriğe dönüşecek.”

Bu maddeyle ilgili GÜNEKAB Başkanı Olcay Soran da söz aldı ve şunları söyledi: “Tesisimizde ekim ve kasım ayları sonuna doğru çöpten elektrik üretmeye başlayacağız inşallah. Metan gazından elektrik enerjisi üretimi projemizde mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. Sahada kurulacak ekipmanlarla elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek. Bundan sonra konteynerlere attığımız çöp değil ülkemiz ve bölgemiz için enerji hammaddesi olarak değerlendirilecek.”

İmar plan değişikliğini içeren madde İmar ve Şehircilik Komisyonunun olumlu raporuna istinaden oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, İzzetiye 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve İzzetiye 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için 2. askı sürecinde gelen 2 adet itiraz dilekçesinin görüşülerek karara bağlanması maddesinin görüşülmesi ile sürdü.

2 adet itiraz dilekçesi görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

Başkan Mustafa Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi ile İstasyon Mahallesi sakinlerinin imar planları ile ilgili bilgilendirme taleplerinde bulunduklarını aktardı ve kısa süre içinde söz konusu alanlarda toplantı tertiplemeyi planladıklarını dile getirdi.

Meclis toplantısı, Paşayiğit Nazım İmar Planı ve Paşayiğit Uygulama İmar Planı’nda Tarım Niteliği Korunacak Alanlar için Plan Notu değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması maddesi de oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda, Mesude Kılıç tarafından Belediyeye verilen dilekçeye istinaden, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 884 ada, 5 numaralı parselin 5.00 metre olan ön bahçe mesafesinin 3.50 metre olarak yeniden belirlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması maddesi de oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havale edildi.

Toplantı, İsim Belirleme Komisyonunca belirlenen, Belediyemiz mücavir alanı Yayla Sahilinde Liman Üstü 2B Orman Arazisi olarak tanımlanan bölgede 5 adet sokak ismi verilmesi ile mevcut cadde, sokak, bulvar, meydan başlangıç bitiş yönlerinin belirlenmesine ait konunun görüşülerek karara bağlanması ile devam etti.

Meclis, Komisyonun belirlediği şekilde maddeyi oybirliği ile kabul etti.

Mecliste daha sonra gündeme ilave edilen ilçede yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi isim değişikliği konusu görüşüldü.

Belirlenen isim değişiklikleri oybirliği ile kabul edildi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer, işsizlik ve istihdamla ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili Başkan Helvacıoğlu’ndan bilgi istedi.

Helvacıoğlu, “Ülke olarak pandemi süreci yaşıyoruz. Buna rağmen bölgede işletmeleri ve OSB’leri gezerek bilgiler edindim. Bölgedeki OSB’lerden Keşan Belediyesi’ne de istihdam olanakları konusunda bilgi gelecek. Belediye olarak 15 Keşanlı hemşehrimizi Evreşe’de işe başlattık. Bu girişimlerimizi daha da artıracağız. Pandemi sonrası daha da aktif bir şekilde bu konu üzerinde duracağız. Belediyede bir istihdam masası oluşturabiliriz. Bu duyarlılığı birlikte yapabiliriz. Bu komisyonda ve masada hep birlikte görev alabiliriz.” dedi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu