Haberler

Üniversite, “Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Tülay Demiralay, Keşan Belediyesi ile iş birliği kapsamında hazırlanan ve sahada 1.000 kişi ile yapılması planlanan anketin sonuçlarını, 16 Ocak 2020 Perşembe günü Keşan Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.
Saat 09.30’da başlayan toplantıda anket sonuçlarını tüm yönleriyle değerlendiren Demiralay‘ı, Trakya Üniversitesi KYÇUBYO (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)’da ziyaret ederek, anketin amacı ve ortaya çıkan sonuçları hakkında kesanonline.com’a özel detaylı bilgi aldık.

ANKET NEDEN YAPILDI?
Yerel yönetimler ve üniversite işbirliği çerçevesinde, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile görüştüklerini belirten Demiralay, “Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması”nın amacını; Belediye’nin çalışmalarının halk tarafından nasıl algılandığı, halkın geleceğe yönelik beklentilerinin neler olduğunun kısa dönemli tespiti olarak açıkladı.
Belediye ile ankette yer alacak sorular üzerinde görüştüklerini kaydeden Demiralay, anketi yapacak öğrencilerin yardımıyla çalışmayı kurumlardan bağımsız olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Sahada görev alan öğrencilere, ankete başlamadan önce eğitim verildiğini belirten Demiralay, “Öğrencilerimize aldıkları eğitimde; soruları nasıl yöneltecekleri ve sorularla ilgili gerekli açıklamaları nasıl yapacakları aktarıldı. Sahada 1.000 kişiye ulaşılması düşünüldü. 856 tane sağlıklı anket formu geriye döndü. Anket formlarının istatistiksel analizlerini ben yaptım. Sonuçlarla ilgili analizleri Belediye Başkanlığı’na bir rapor halinde sunduk.” dedi.

ANKET SONUÇLARI NELERİ ÖNE ÇIKARDI?
Anket, toplam 13 sorudan oluşuyor. 3 tanesi; cinsiyet, yaş ve ikamet edilen mahalle gibi kişilerin demografik özelliklerini içeriyor.
Demiralay, özellikle yaş ve ikamet edilen mahalle kapsamında, anket formunda yer alan sorularda çarpıcı sonuçlara ulaşıldığının altını çiziyor. Anket sonuçlarına göre, Belediye’nin genel hizmetlerinden, belediye personelinin halka yaklaşımından genel memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olduğunun görüldüğüne kayıt düşen Demiralay, anket sonuçlarını şu başlıklar altında değerlendiriyor; “Belediyemizin öncelikle ele alması gereken önemli hususlar çerçevesinde kadın ve erkekler arasında herhangi bir fark görülmezken yaş ve ikamet edilen mahalle açısından bir takım farklılaşmalar ön plana çıkıyor. Örneğin; Paşayiğit ve İzzetiye mahalleleri, akıllı yolcu durakları ve umumi tuvaletler gibi hizmetleri ön plana çekerken, şehir içinde kalan mahallerlerde ise kültür sanat merkezi, tema parklar gibi farklı konular öne çıkıyor. Yeni Mescit Mahallesi’nde ise istihdama yönelik hizmetlerin ön plana çıktığını görüyoruz.”

HALKIN GELECEĞE DAİR BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?
Ankette yer alan sorulardan bir diğeri de, “Sizce Keşan Gelecekte Nasıl Bir İlçe Olmalıdır?” sorusu..
Bu soruya katılımcıların %17,7’si “Turizm Merkezi”, %15,3’ü “Tarım Merkezi”, %13,6’sı “Sanayi Üretim Merkezi”, %11,9’u “Eğitim Merkezi”, %10,2’si de “Finans ve Ticaret Merkezi” şeklinde görüş belirtmiş.
Katılımcıların gelecekteki Keşan beklentisinin yaşlara göre dağılımına bakıldığında; 25 ile 35 yaş arasındaki katılımcıların “Turizm Merkezi”ni öne çıkarmaları, 36 ile 45 yaş arasındaki katılımcıların da tercihini “Tarım Merkezi”nden yana kullanmaları dikkat çekiyor. Bu da yaşla birlikte ihtiyaçların değiştiğini gösteriyor.
Sonuçlar Keşan’ın 11 mahallesi açısından değerlendirildiğinde ise Yeni Mescit Mahallesinde “Sanayi Merkezi” seçeneğinin tercih edilmesi, istihdama yönelik çalışmaları destekleyen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.
Keşan halkının ilk etapta ele alınmasını istediği hizmetler arasında “Kültür Sanat Merkezi”nin bulunduğunu belirten Demiralay; asfaltlama, yol çalışmaları, şehir içi ulaşım ve otopark gibi konularla birlikte imar ve şehircilik çalışmalarının da halkın önemle üzerinde durulması gerektiğine inandığı konular arasında.
Anket sonuçlarına göre Keşan halkı, Belediye hizmetlerini değerlendirdiğinde, en fazla memnuniyet duyduğu hizmetin, cenaze hizmetleri olduğunu ifade ediyor.
Ankette “Belediye hizmetlerinden nasıl haberdar oluyorsunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların %37,7’sinin “Sosyal Medya” cevabını verdiğini bildiren Demiralay, “Sosyal medyanın çok etkin olduğunu gördük. Katılımcılarımız, sosyal medya aracılığı ile belediye hizmetlerinden haberdar olduklarını belirtmişler. Ancak ikinci sırada da Keşan yerel medyasının öneminin büyük olduğunu görüyoruz.” dedi.

“HALKIN %80’İ BELEDİYE’DEN UMUTLU”
Demiralay, araştırmanın sonuçlarına göre; Keşan Belediye yönetiminin şu ana kadar olan çalışmaları göz önüne alındığında, katılımcıların, vadedilen projelerin %80’inin gerçekleştirileceğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi; “Bu da belediye ile ilgili umudun, vadedilen sözlerin yerine getirilmesine yönelik halkın umutlu olduğuna yönelik bir gösterge. Yine belediyenin yapmış olduğu hizmetler çerçevesinde belediye personelinin yaklaşımı, diğer hizmetlerle ilgili olumlu görüşleri karşımıza çıktı.”

“MAHALLELER ARASINDA
FARKLILAŞAN İHTİYAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR”
Yeni Mescit Mahallesi’nde mahalle kreşleri, İzzetiye ve Paşayiğit’te akıllı yolcu durakları, İzzetiye Mahallesi’nde umumi tuvaletlerin ön plana çıktığına vurgu yapan Demiralay, “Bu da çalışmanın sonuçları arasında yer alan önemli göstergeler oldu.” dedi.

ANKETE KATILANLARA MUSTAFA HELVACIOĞLU DA SORULDU
“Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun şahsının halk üzerinde nasıl bir etkisi var, bütünleştirici bir rol oynuyor mu?” şeklindeki sorunun da ankette yer aldığını belirten Demiralay, “Verilen cevaplar Helvacıoğlu‘nun cana yakın sıcak tavrının Keşan halkı üzerinde çok büyük olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuş durumda. Aynı zamanda çalışkanlığı ve azmi de Keşan halkının umudunu üst seviyeye taşıyor.” şeklinde konuştu.
Tülay Demiralay, anket değerlendirmesini şu sözlerle sonlandırdı: “Özellikle yaş ve mahallelere göre farklılaşan ihtiyaç tespiti belediyemizin bundan sonraki plan ve projelerine yön vereceğine inandığımız önemli sonuçlardır. Biz üniversite olarak yerel yönetimlerle işbirliği yapmaktan mutluluk duyduk. Her zaman bu tarz işbirliklerine açık olduğumuzu ve üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğimizi mutlulukla ve gururla söyleyebiliriz.”

“Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması”, 24 – 26 Aralık 2019 tarihlerinde Keşan halkının gönüllü katılımı ile gerçekleştirildi.
Katılımcıların %66,9’unu erkek, %39,1’i kadın katılımcılar oluşturdu.


Katılımcıların yaşlarına göre dağılımına bakıldığında 15-25 yaş arası olanların oranı %25,1, 26-35 yaş arası olanların oranı %23,4, 36-45 yaş arası olanların oranı %23,4, 46-55 yaş arası olanların oranı %15,4, 56 ve üzeri olan yaşlardaki katılımcıların oranı da %12,7 oldu.
Katılımcıların 15-45 yaş arasında yoğunlaştığı görüldü.

Anketle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, anket sonuçlarına www.kesan.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu