BölgeGenelKeşanYaşam

TOKİ arsaları için Keşan ve Enez kuraları çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan “İlk Evim – İlk Evim / Arsa – İlk İşyerim” projelerinde yer alan Edirne’nin Keşan ve Enez ilçelerinden yapılan müstakil arsa başvuruları için kur’a çekilişi gerçekleştirildi.

27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11.00’de başlayan kur’a çekilişi, TOKİ’nin resmi Youtube kanalından ve www.toki.tv kanalından canlı yayınlandı.
Müstakil arsa için Enez’den başvurusu kabul edilen 144 kişiden 60 asil ve 6 yedek isim hak sahibi olarak belirlenirken, Keşan’dan başvurusu kabul edilen 355 kişiden de 300 asil ve 30 yedek isim, kur’a çekilişi sonucu hak sahibi olarak ilan edildi.
Keşan ve Enez için “müşterek arsa” başvurusu yapanları tamamı hak sahibi kabul edildi.
Çekiliş sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Projede:
Müstakil arsalar; yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.
Müşterek arsalar ise; yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

şeklinde açıklanmıştı.

Projeye başvuru koşullarını taşıyanlar ve proje bedeli olarak 500 TL’yi yatıranlar kur’a çekilişine katılmayı hak kazanmıştı.
Geri ödemesinin 10 yılda ve faizsiz yapılacağı açıklanan projede; müstakil parseller için fiyatın 192.500 TL’den ve aylık ödemelerinin 1.604 TL’den başlayacağı; müşterek parseller için fiyatın 112.500 TL’den ve aylık ödemelerinin 937 TL’den başlayacağı belirtilmişti.

Arsa alanlarını Bakanlık açıklayacak

Keşan’da arsa yerleri henüz açıklanmadı. Keşan Belediyesi’nin, proje koordinasyonunu sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 5 ayrı mevkiyi gösterdiği, hangisinin ya da hangilerinin arsa konut alanı olacağının Bakanlık tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Arsa hak sahipliği sonrası tahsis süreci nasıl olacak?

www.toki.gov.tr

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit
taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden
itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık
taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak
sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen
noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin
teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış
ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi
yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer
başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak
sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu
senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya
başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme
seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş
olduğu bir bedel var ise %10’u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter
kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde,
belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup,
başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su,
kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu