GenelTarım

Tarımsal su kullanım bedelinin yüzde 50’sine devlet desteği

1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50’si devlet tarafından desteklenecek.

Çiftçileri destekleme amaçlı Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sulama birlikleri ile kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin 2023 yılı su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması ile bu kapsamda gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenecek. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50’si ise Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine aktarılacak.

Sulama birlikleri tarafından oluşturulacak ödemeye esas icmaller Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne gönderilecek. İcmaller DSİ tarafından gerekli kontroller yapıldıktan ve onaylandıktan sonra ödenmek üzere Bakanlığa iletilecek. Ödemeler üreticiler adına ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacak. Sulama kooperatifleri tarafından üreticiler adına tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini dönemi içinde ödeyen üreticilere yüzde 50 destekleme ödemesi yapılacak.

2023 üretim yılı sonunda sulama kooperatifleri tarafından su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere ait icmaller il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek. Müdürlükler tarafından gerekli kontroller yapılıp onaylanan icmaller, ödenmek üzere Bakanlığa gönderilecek. Bakanlığın 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak olan destekleme 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olup 31 Aralık 2023’te sona erecek ve desteklemeden yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu