Gündem

“Son derece riskli” olarak değerlendirilen eski Belediye binasının kiracılarına tahliye için tebligat gönderildi

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi eski hizmet binasının yapılan hesaplamalar sonucunda herhangi bir doğal afet durumunda ayakta kalmasının mümkün olmadığının tespit edildiğini kaydetti. Yapının riskli olduğunu belirten Ünal, tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kullanılamayacak kadar güvensiz hale gelmiştir”

Keşan Belediyesi, 2016 yılında eski hizmet binasından bugün halen hizmet verdiği Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine tüm birimleri ile taşındığını belirten Ünal, “Devamındaki süreçte eski hizmet binasında belediyenin mevcut kiracıları, kullanıma devam etti. Kullanılmayan alanlar ise binanın yaşına bağlı deformasyon sebebi ile her gün daha da yıpranarak bir daha kullanılamayacak kadar güvensiz hale gelmiştir.” dedi.

“Binanın herhangi bir deprem veya afet durumunda ayakta kalmasının mümkün olmadığı belirlendi”

Keşan Belediyesi tarafından gözle görülen deformasyonlar karşısında sağlamlık açısından değerlendirilmesi için ilgili mevzuatlar çerçevesinde binadan çeşitli numuneler alındığını ifade eden Ali Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alınan numunelerin laboratuvar incelemesi yapıldı. Özel teknik cihazlarla binanın iskelet röntgeni alındı ve çıkan laboratuvar sonuçlarına göre 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan hesaplamalar sonucu mevcut yapının hem içinde bulunan kullanıcılar hem de komşu binalarda bulunan kişiler açısından son derece riskli durumda olduğu tespit edildi. Binanın herhangi bir deprem veya afet durumunda ayakta kalmasının mümkün olmadığı belirlendi.”

“Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tahliye edilmesi için tebligat yapıldı”

Ünal, sözlerini şöyle tamamladı: “Son durumda, ilgili mevzuat gereğince bu riskli yapının kanunen tahliye edilmesi gerekmekte. Bina kullanıcılarının herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan ivedilikle ve ön görülen kanuni süre içerisinde tahliye edilmesi için ilgililere tebligat yapıldı. Yapılan bu işlem tek başına belediyemizin inisiyatifinde değil, tamamen kanuni zorunluluk gereğidir. Ayrıca 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Madde 8’de Yer Alan “Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince açıklandığı üzere belediyemiz ve yetkilileri tüm sorumluluğu üzerinde taşımaktadır.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu