CANLI YAYIN

Olağanüstü toplanan Meclis’in 11 gündem maddesi var

Meclis Gündem Maddeleri:

1- Belediyemizde, Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı vergi, kira, harç, su vb. tahsilatlarında düşüşler olduğundan, personel maaşlarının ödenmesinde kullanılmak üzere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 4.500.000,00 TL?sı kredinin İller Bankası (İlbank) A.Ş.?den kullandırılması için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 08 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetenin tasnif cetvelinde D-12 grubunda olan Belediyemizin D-13 grubunda değerlendirilmesi sonucunda Mevcut Norm Kadrolara ilave olarak 25 adet memur kadro ihdasına ait (I) sayılı cetveldeki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetenin tasnif cetvelinde D-12 grubunda olan Belediyemizin D-13 grubunda değerlendirilmesi sonucunda mevcut Norm Kadrolara ilave olarak 12 adet sürekli işçi kadro ihdasına ait (V) sayılı cetveldeki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.

4- İlçemizde bulunan At Arabalarının Keşan Şehir Merkezi ve Mücavir Alanlarında her türlü amaç için kullanımının yasaklanmasının görüşülerek karara bağlanması.

5- İlçemizde bulunan At Arabalarının Motorlu Yük Taşıma (Triporter) aracına dönüştürülmesine ait proje kapsamında 100 adet Triporter aracının Belediyemiz tarafından satın alınması ve daha önce kayıt altına alınan At Arabası sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi hususunda Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

6- Keşan İlçe Merkezi ve Mücavir Alanlarımızda bulunan seyyar satış arabalarının standart hale getirilmesi kapsamındaki projede yer alan 24 adet örnek seyyar satış arabalarının Belediyemiz tarafından satın alınması ve daha önce kayıt altına alınan seyyar araba sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi hususunda Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

7- İller Bankası A.Ş. kontrolünde hazırlatılan İzzetiye ( Keşan-Edirne) 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı (NİP) 40155 ve İzzetiye (Keşan-Edirne ) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince askı süreci sonrası yapılan itiraz düzeltmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

8- Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksinin Açık Pazar yeri olarak kullanılan kısmının üzerinin Uzay Çatı Sistemi ile kapatılması ve çatı üzerine güneş enerji panellerinin yapılması amacıyla hazırlatılacak projeler hakkında meclise bilgi verilmesi.

9- Yukarı Zaferiye Mahallesi 842 adada yer alan Belediye Hizmet Alanında yapılması düşünülen kapalı otopark, giyim pazarı, gençlik merkezi ve nikah salonu için hazırlatılacak projeler hakkında meclise bilgi verilmesi.

10- Yukarı Zaferiye (Yeni Mahalle) Mahallesi 1310 adada mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı 3-4 parseller için hazırlatılacak konut projesi hakkında meclise bilgi verilmesi.

11- Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu