Genel

Meclis, yangında zarar gören Erikli esnafına yapılacak yardım miktarını belirledi

Keşan Belediye Meclisi 2022 yılının ilk meclis toplantısını 6 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında saat 15.00’de gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri Mehmet Selim Aras, Volkan Erkan, Coşkun Lofçalı ve Hakan Gürel mazaretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Meclis toplantısı AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan ve MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan da izledi.

Daha sonra İsmail Yener tarafından yaptırılacak olan ve gündem dışı olarak park konusunun gündeme alınması ve parka kendi adının verilmesi talebinin 15.madde olarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

1.maddede 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu üye seçimi gerçekleştirilerek Denetim Komisyonuna , Yakup Balcı, Rarık Uysal, Feridun Tümer, Olcay Soran, Coşkun Lofçalı seçildi.

2.Maddede Belediyede 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personelinin fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi hususunun görüşülerek tavan olan ücret 427 TL mesai ücreti oybirliği ile kabul edildi.

3. madde de Belediyede halen Geçici İşçi Pozisyonunda çalışan 2 personelin geçici işçi vizelerinin onaylanması hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

4. madde de Belediyede Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve ücretlerinin tespit edilmesi hususunun görüşülerek, Maliye ve Hazine Bakanlığı bu konuda tebliğ yayınlamadığı için konu Şubat ayı meclis toplantısına bırakıldı.

5.madde de Merkez Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Plan Revizyonu görüşülerek oybirliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

6.madde de İlçemizde muhtarlık hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için mahalle muhtarlıklarına 2021 yılında alınan kararın aynı şartlarda 2022 yılında da devam etmesi hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

7.madde de 07.12.2021 tarih ve 18275 kayıt sayılı dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 194 ada, 5 numaralı parselin ayrık nizam, 5 kat olan kullanımının 1984 onaylı imar planındaki gibi bitişik nizam, 5 kat olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

8. madde de İspat Cami Mahallesi, 1789 ada, 1.406,12 m² yüzölçümlü 8 numaralı parselin takas talebi görüşülerek oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

9. madde de14.10.2021 tarih ve 15205 kayıt sayılı Tayfun Yıldırım, Tansu Yıldırım, Kaan Aycan, Ahmet Ayaroğlu, Nazmi Satılmış, Aysel Sandıkçı dilekçesi ile Aşağı Zaferiye Mahallesi, 944 ada, 1-2-3-4-5-7-16-17 numaralı parselleri kapsayan bölüm için Ezel Sokak cephesinde 10.00 metre olan bahçe mesafesinin düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması talebi görüşülerek İmar Komisyonu’nun aldığı 10 metre bahçe mesafesi kalması şeklindeki kararı oybirliği ile kabul edilerek talep reddedildi.

10. madde de Belediye Şehir Bandosu ekibinde görev yapan personele 2022 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususu görüşülerek şefin 335 TL olan günlük yevmiyesi 435 TL’ye, bando üyelerinin 259 TL olan günlük yevmiyelerinin de 336 TL’ye yükseltilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11.madde de Keşan Belediyesi iştirak şirketlerinin işletmiş olduğu, otopark, parkomat ve yol üzeri ücret tarifesi görüşülerek konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12.madde de 10.12.2021 tarih ve 18452 kayıt sayılı dilekçe ile Büyük Cami Mahallesi 389 ada, 19 numaralı parsel için Özel kreş (Anaokulu) olan kullanımın konut alanı olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

13. madde de Erikli’de meydana gelen yangında zarar gören esnaflara Belediyece yardım yapılmasına ait komisyon raporunun meclisçe

görüşülerek raporda 3’e 2 olarak kabul edilen 9 adet kapalı işyeri esnafına 21 bin 875 TL ve 8 adet günü birlik gece seyyar tezgahta satış yapan esnafa 5.000 TL yardım yapılması kararı oylandı. Oylamada meclis grupları arasında 11-11 eşitlik çıktı. Başkanın oyu açık oylamalarda 2 oy sayıldığı için rapordaki rakamlar oy çokluğu ile kabul edildi.

14. madde de Keşan Belediye Meclisi tarafından 05/11/2020 tarihinde alınan 2020-185 nolu karar ile Belediyemizce tespit edilen at arabalarının; at, at arabası, koşum takımı ve at plakası olmak üzere belirlenen 20.000,00.-TL’lik satın alma bedelinin 50.000,00.-TL’ye kadar satın alınması şeklinde revize edilmesi hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

15.madde de yer alan İsmail Yener’in yapacağı parka isminin verilmesi konusu da oybirliği ile isim belirleme komisyonuna havale edildi.

16. madde de yer alan Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Feridun Tümer, Nehir Gergi ve Yakup Balcı da görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Keşan Belediysi Şubat Ayı Meclis Toplantısı da 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 15.00’de yapılacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu