Genel

Meclis toplantısına katılan Kaymakam Yılmaz arsa takası konusunda görüş bildirdi

Keşan Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı bugün Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Arsa takası konusunda görüş belirten şan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz sürecin hızlı ilerlemesi isteğinde bulunurken, “Mümkünse 10 gün sonra belediye meclisimiz olağanüstü toplanarak bu işi çözüme kavuştursak” dedi..

Toplantı öncesinde Keşan Belediye Meclisi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınadı.

Meclis daha sonra gündem maddelerini görüştü.

Toplantıda ilk olarak “Kaymakamlık Makamından gelen 25.02.2022 tarihli yazı ile Büyük Cami Mahallesi, mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan 354 ada, 1 numaralı parsel üzerine Kaymakamlık Hizmet Binası yapılması düşünüldüğü belirtilmiştir. Kaymakamlık Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile mülkiyeti Keşan Belediyesine ait olan 354 ada, 1 numaralı parselin takas talebi hakkında Meclise bilgi verilmesi” maddesi görüşüldü.

“Mayıs ayına kadar bu işi gerçekleştirmemiz lazım”

Madde hakkında İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal’ın bilgilendirmesinin ardından toplantıyı takip eden Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz söz aldı.

Keşan Hükümet Konağı ile ilgili depremsellik raporunun kendilerine ulaştığını ifade eden Yılmaz, “Mayıs ayına kadar Bakanlığımız bizden hükümet konağı için proje istiyor. Mevcut alanda da bir proje yapma şansımız yok. Valimiz eski belediye binasının yeri ile hükümet konağının bulunduğu alanın takas edilebileceğini söyledi. Bu amaçla takas teklifinde bulunduk. Kamu hizmeti veriyoruz. Mümkünse 10 gün sonra belediye meclisimiz olağanüstü toplanarak bu işi çözüme kavuştursak. Mayıs ayına kadar bu işi gerçekleştirmemiz lazım.”

Mustafa Helvacıoğlu ise madde ile ilgili ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Daha sonra yapılan oylamada madde oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

EDS hizmet bedeli

Meclis daha sonra 5393 Sayılı Kanun’un 75.nci maddesine göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Belediyemiz tarafından EDS sözleşmesinin bitim tarihine kadar belirli zaman içerisinde EDS hizmet bedelinin Belediye bütçesine Emniyet Müdürlüğü tarafından aktarılmasından sonra elde edilecek gelirden 2 adet aracın İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe olarak verilmesi amacıyla satın alınması ve protokol yapılması hususlarında Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi”ni görüştü. Madde ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar’ın bilgilendirmesinin ardından madde oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Meclis daha sonra “İlçemiz Büyük Cami Mahallesi 388 Ada 7 Nolu Parselde kayıtlı 323,55m2 Bahçeli Kargir Hamamın Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen 495.998,50TL bedel karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendine istinaden satın alma yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na verilmesini” görüştü.

Maddeyle ilgili konuşan Helvacıoğlu, Keşan’da tarihi yerlerinin sayısının az olduğunu ifade ederek, “Hersekzade Ahmet Paşa Camii’miz, Yeni Cami’nin yanında bir hamam, özel kişiye ait tarihi bir hamamımız ve müze binamız var. Kıymetli binalar. Hersekzade Ahmet Paşa Camiimiz ve müzemizin tadilatları başladı. Yeni Cami’nin oradaki hamamın da projesi hazır. Bir de Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin yanında özel hamamımız var. Bakımsız kalmış. 1-2 yıl önce bu konuyu meclisimize getirmiş ve fiyat sunmuştuk. Şimdi yeniden gündeme getirdik. Vatandaşımız da şuanda tespit edilen bedeli kabul etti.”

Daha sonra yapılan oylamada Mustafa Helvacıoğlu’na tarihi hamamın satın alma yetkisi oy birliği ile verildi.

Toplantıda daha sonra “Fen İşleri Müdürlüğünce tamamlanan 1320 ada 1 Parsel üzerinde bulunan, gençlerimizin yüzme öğrenme faaliyetinde bulunmak üzere kullanıma hazır hale getirilen binanın Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kullanım hakkının tahsis edilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanması.” maddesine geçildi. Madde hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, “Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu kıymetli bir tesis var. İşletilmesi konusunda kadro eksikliği söz konusu. Sadece binanın kullanım hakkı Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilecek.” dedi. Açıklamanın ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının devamında; S.S. 129 No.lu Paşayiğit Motorlu Taş. Koop. Başkanlığının ve S.S 99 No.lu İzzetiye Motorlu Taş. Koop. Başkanlığının; Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Otobüs Yönetmeliğinin 29. Madde 1. Fıkra (a) bendinde belirtilen “İlk tescil ve model değişikliklerinde model yaşı en fazla 10 yaş ve daha küçük olacaktır. Fabrika çıkış tarihi 0 olarak hesaplanacaktır.’’ Hükmünde belirtilen 10 yaş ibaresinin 12 yaş olarak değiştirilmesi taleplerini içeren dilekçelerinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması maddesi Ulaşım Komisyonu’na, Keşan Şehir içi minibüs hatlarının 10 yıl süre ile ihaleye çıkarılması hakkında Encümene yetki verilmesi maddesi ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

Toplantı; Keşan Belediyesi iştirak şirketlerinin işletmiş olduğu, otopark, parkomat ve yol üzeri ücret tarifesine ait komisyon raporunun görüşülmesi hususuyla sürdü.

Komisyon raporu doğrultusunda parkomat ücretlerinin; 0-15 dakika ücretsiz, 15-30 dakika 2,5 TL, 30 dakika-1 saat 6 TL, 1-2 saat 8 TL, 2-4 saat 10 TL, 4-6 saat 11 TL, 6-8 12 TL, gün boyu 20 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının devamında ilgili komisyon raporu doğrultusunda S.S.129 Nolu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı ücret tarifesi sivil 8 TL, öğrenci 6 TL, S.S. 99 Nolu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığının ücret tarifesinin ise sivil 5 TL, öğrenci 3 TL olarak oy birliği ile güncellendi.

Keşan Belediyesi’nin Trakya Belediyeler Birliği’nden üyelinin sona erdirilmesi maddesi ile oy çokluğu ile red edildi.

Toplantının devamında görüşülen, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 grubunda değerlendirilmiş olup ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği, 9950 unvan kodlu G.İ.H sınıfı 2 adet 3 dereceli Zabıta Memuru kadrosunun 7825 unvan kodlu G.İ.H sınıfı 3 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu ile değiştirilerek kadro değişikliği” maddesi ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Doğru’nun bilgilendirmesinin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.09.2021 gün ve 1732710 sayılı yazısı gereği belirtilen mevzuat doğrultusunda oluşturulacak İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Sıfır Atık Müdürlüğü veya diğer müdürlükler altında İklim Değişikliği Birimi ve Sıfır Atık Birimi kurma imkanı getirildiğinden Müdürlük isim değişikliği veya Birim Kurulmasına ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesi”yle devam etti. Doğru’nun yaptığı bilgilendirmenin

ardından ilgili komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü altında İklim Değişikliği Birimi ve Sıfır Atık Birimi kuruldu.

Toplantının devamında İsim Belirleme Komisyonu’nun; Keşan Sivil Toplumu Destekleme ve Yardımlaşma Derneği, Gökçetepe Köy Muhtarı ve Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Ak Parti Keşan İlçe Teşkilatı tarafından belediyemize sunulan 4 adet talep dilekçesi ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesi ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11-14. Maddeleri gereğince Keşan sınırlarında numarataj güncelleme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere; Yeni Mahalle’de 18. Madde uygulama alanında 24 adet yeni cadde-sokak-bulvar-meydan ismi belirlenmesi, mevcut 4 adet sokağın yön değişikliği talebiyle ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.

“Keşan Kent Meydanı Projesi kapsamında Büyük Cami Mahallesi, 362 ada 3-5-6 parseller ve Atatürk Parkı’nı kapsayan alanda plan değişikliği yapılması”, “Büyük Cami Mahallesi, 362 ada, 34,00 m²lik 6 numaralı parseldeki 3 katlı yapı Keşan Kent Meydanı Proje alanında kalmaktadır. Maliki Arzu Küçük tarafından mülkiyetleri Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan Aşağı Zaferiye Mahallesi, 524.27 m² yüzölçümlü 291 ada 11 numaralı parsel ve İspat Cami Mahallesi, 335.80 m² yüzölçümlü 1405 ada 3 numaralı parselin tapu harçları Keşan Belediyesi tarafından ödenmek üzere takası” ve “Yukarı Zaferiye Mahallesi, Rasim Ergene Caddesi, 751 ada, 21 nolu parselde yapılması düşünülen yapının kot farkından dolayı bodrum katta açığa çıkan kısmının; zemin kat işyerine eklenti otopark olarak işlenmesi talep edilmektedir. Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (j) bendi gereğince konunun görüşülmesi” maddeleri oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Meclis toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemize sunulan 23.02.2022 tarih ve 44229943 sayılı yazı ile Yeni Mahalle, 1319 ada, 1 ve 2 parsellerde bulunan ilkokul alanının yakınlarında ilkokul mevcut olması nedeniyle ihtiyaç olmadığından ve söz konusu alana Milli Eğitim Bakanlığınca Fen Lisesi yapılması düşünüldüğünden plan değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi sürdü.

Madde hakkında konuşan Mustafa Helvacıoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin okul yapma projesinin içerisinde Keşan da var. Lisesi yapılmasının düşünülmesinden ötürü İlkokul alanında plan değişikliği yapılması talebi var. Yatılı fen lisesi.” dedi. Helvacıoğlu’nun konuşmasının ardından madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Toplantının devamında görüşülen; 10.02.2022 tarih ve 2798 sayılı Salim Özar ve Mehmet Bulgurlu dilekçesi ile Büyük Cami Mahallesi, 389 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin park alanında kalmasından dolayı Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmaz ile takas edilmesi talebi, 20.01.2022 tarih ve 1405 kayıt sayılı Hümeyra Düven, Hikmet Erdem Kılıç, Mehmet Şemsettin Kılıç, Hümeyra Kılıç, Tuba Kılıç dilekçesi ile Büyük Cami Mahallesi, 394 ada, 199,00 m²lik 57 numaralı parselin parkta kalmasından dolayı kamulaştırma veya takas suretiyle değerlendirilmesi talebi, 14.02.2022 tarih ve 3020 kayıt sayılı Keşan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adına Sadettin Yılmaz dilekçesi ile İspat Cami Mahallesi, 1789 ada, 7 ve 9 numaralı parselleri kapsayan alanda inşaat yapmak istedikleri belirtilmiştir. Gerekli plan değişikliğinin yapılması talebi, 17.02.2022 tarih ve 3294 kayıt sayılı Dursun Duman dilekçesi ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, Rasim Ergene Caddesi üzerinde 741 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin ön kısmında bulunan yol boşluğunun imar plan değişikliği yapılarak konut alanı içine dahil edilmesi ve kıymet takdir bedelinin yapılarak bedeli dahilinde satın alma talebi ve Büyük Cami Mahallesi Efes Bulvarı 1757 ada 1 parselin önünden geçen ve herhangi bir mülk ile sınır olmayan çıkmaz sokağa ait plan değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

Toplantıda son olarak gündeme ilave edilen S. S. 25 No’lu Keşan Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı’nın indi-bindi ücret tarifesinin güncellenmesi talebi görüşüldü.

Komisyon raporu doğrultusunda; indi-bindi ücret tarifesi sivil 4,5 TL öğrenci ise 3,25 TL olarak güncellendi.

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Nisan 2022 Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu