ÇevreGündem

Mahkeme, Saros FSRU için 2. ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali davasını reddetti

Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasında yapımı devam etmekte olan Saros FRSU Limanı inşaatının durdurulmasına yönelik açılan yürütme durdurma davası sonuçlandı. Edirne İdare Mahkemes, 2.ÇED Olumlu davasını reddetti. Karara tepki gösteren çevre gönüllüleri, bilimsel raporların görmezden gelindiğini belirterek, “Haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Edirne İdare Mahkemesi’ne 2. ÇED Olumlu Kararı’nın iptali için açılan davanın, 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşma kararının tebliğ edildi. Konu ile ilgili Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafınan yapılan ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilimsel raporlar  görmezden gelindi”

BOTAŞ şirketinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Keşan Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına halka rağmen yaptığı Saros FSRU Limanı ve kara boru hattı inşaatına bilimsel raporlar  görmezden gelinerek ticari bir hedef ile acımasızca ve büyük gürültülerle devam edilmektedir.
Edirne İdare Mahkemesine 2.Çed Olumlu Kararının iptali için açtığımız davada 4 Ağustos 2021 günü gerçekleştirilen duruşma sonrası verdiği kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesi Saros Gönüllülerinin bilime ve hukuka aykırı olarak verilen 2. ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davamızı Danıştay’a TEMYİZ yolu açık olarak reddetmiştir.”

Bu davada verilen Bilirkişi Raporunda Ziraat Mühendisi bilirkişinin raporunda şöyle denilmektedir ; “ÇED raporunda toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin proje kapsamında analiz edilmediği… anlaşılmaktadır…bu yatırımın etki edeceği topraklara ait analitik veri için toprak örneği alınmadan 1970’li yıllarda üretilmiş bir harita verisinin kullanılması…uygun bulunmamıştır. İnşaat sahası ve boru hattının geçeceği güzergahta herhangi bir toprak örneği almadan, örneklerde fiziksel ve kimyasal analiz yapmadan ve toprak izleme çukuru(profili) açmadan genel bir ifade kullanılması eksik bir yaklaşımdır.”

“ÇED Raporunu kusurlandırmıştı”

“1. ÇED Olumlu kararı Edirne İdare Mahkemesinde oybirliği ile iptal edildikten sonra BOTAŞ’ın 10 Mart 2020 tarihinde yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 2009/7 sayılı genelgeden yararlanabilir miyiz diye görüş sorması ve Bakanlığın yıldırım hızıyla 12 Mart 2020 günü evet yararlanabilirsiniz diye yanıt vermesi 2.ÇED sürecinin ilk hukuksuz adımıdır. Çünkü bu genelge Edirne İdare Mahkemesinin iptal kararını kapsamamaktadır. 2009/7 sayılı genelgenin 3. maddesi “…. mahkeme ÇED raporunu bir veya birkaç maddesinden iptal etmişse, iptal edilen maddeler düzeltilerek süreç (İDK) İnceleme Değerlendirme Komisyon’undan devam ettirilir.”demektedir. Oysa Edirne İdare Mahkemesi iptal kararı 14 ayrı maddeden oluştuğu gibi karara dayanak on kişilik Bilirkişi Raporunda on ayrı bilim insanı ve uzman 90 civarında maddeden ÇED Raporunu kusurlandırmışlardı.

Bunun üzerine BOTAŞ şirketi 1428 sayfa olan 1. ÇED raporunu bir buçuk aylık kısa bir sürede ve dünyayı kavuran çeşitli kısıtlamaların yaşandığı pandemi koşullarında yeterli bilimsel saha araştırması yapmadan, halkın itirazlarını hiç dikkate almadan, güncel verilere dayanmadan 2050 sayfaya çıkararak 2. ÇED raporunu hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sundu. Bu rapor bir çok ilginçlikleri içeren bir rapordu. Örneğin; 1. ÇED raporunda 80 olarak belirtilen kuş türlerini 2. ÇED raporunda sahada mevsimsel gözlemler yapmadan 128’e çıkardılar. Yani daha 48 çeşit kuş türünün bu bölgede var olduğunu keşfettiler. Uluslararası koruma altındaki Deniz Çayırlarının sökülüp bir başka bölgeye taşınabilineceğini yazdılar. Denize ve orman ekosistemine bir zarar verilmeyeceğini yazarak Saros Körfezini koruyan planlara ve mevzuata ve bilime aykırılığa imza attılar.”

“Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BOTAŞ’ın bu şekilde hazırladığı 2.ÇED raporu başvurusunu kabul edip İnceleme Değerlendirme Komisyonu sürecini başlattı ve İDK toplantısının pandemi kısıtlamalarına rağmen  06 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakanlık Saros körfezinde yaşayanların 180.000 imzasını, yazılı itiraz dilekçelerini hiç dikkate almadan ÇED yönetmeliğine aykırı olarak ve kurum görüşlerini yazılı isteyerek İDK sürecini tamamladı ve 2. ÇED olumlu kararını açıkladı. Oysa ÇED Yönetmeliği İDK toplantılarının yüz yüze yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bizler haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Verilen kararın bozulması için hukuksal sürece Danıştay’da devam edeceğiz. Saros Fsru Liman projesinin alt ölçekli planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davamız Edirne İdare Mahkemesinde halen devam etmektedir. Bu davada Bilirkişi Heyeti oybirliğiyle hazırladığı raporda Saros Fsru Limanı planlarının hukuka ve üst ölçekli planlara aykırılığını bilimsel olarak ispatlarıyla mahkemeye sunmuştur. Edirne İdare Mahkemesinin hukuksuz planların iptaline dair kararını da acilen beklemekteyiz.

BOTAŞ derhal Saros körfezinden çıkmak zorundadır. Bilim, koruma altındaki körfezimizde Botaş’ın Limanının yapılamayacağını farklı bilirkişi raporlarıyla ispatlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Saros turizmini ve Saros Körfezini koruma görevi çerçevesinde hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan imar planlarını derhal iptal etmelidir. Saros Körfezini korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bilime aykırı ÇED Olumlu kararlarını derhal iptal etmelidir. Denizimizi mahveden, orman ekosistemini yok eden inşaatları durdurmak halka saygının gereğidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu