Haberler

Köy garajı için Edirne İdare Mahkemesi’nden ‘yürütmeyi durdurma kararı’ çıktı

Köy Garajı’nın yıkılıp yerine yapılması planlanan Yeni Cumhuriyet Meydanı projesi için bölgede bulunan dükkanların yıkımına ilişkin Edirne İdare Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.
Yıkılması planlanan bir işyeri sahibinin açtığı dava üzerine mahkeme, yıkımın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Keşan Belediyesinin davalı taraf olduğu mahkemede, işyeri sahibi
“Köy Garajı’nda bulunan bir dükkanın en geç 30 Eylül 2019’da tahliye edilmesine ilişkin 23 Haziran 2020 tarihli ihbarnamenin hukuka aykırı olduğu, borcu olmadığı, söz konusu ihbarnamenin kendisine tebliğ edilmediği, Yeni Cumhuriyet Meydanı projesinin Keşan Belediye Meclisi’nde gündeme gelmediği, projenin imar durumunun belirlenmediği, ihalesinin yapılmadığı ve 22 Eylül tarihinde yıkımın gerçekleşeceği ileri sürülerek iptali ile yürütmenin durdurulması” talebiyle dava açtı.

Edirne İdare Mahkemesi, görüşülen dava ile ilgili kararı 21 Eylül (dün) tarihinde verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:
“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumlarında, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulamada etkisi tükenecek olan işlemin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksınızın da durdurulabilir” hükmü uyarınca dava konusu işlemin yıkıma ilişkin bulunması ve davacı bakımından telafisi güç zararlar oluşacağından davalı idarenin savunması ve kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına savunma ve ara kararına
cevap verilebilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına oy birliği ile karar verildi”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu