Genel

Keskin: “Yüzde 85’lik artış, erimeyi derinleştirmekte”

Serbest muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan ücretlerinin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, devamında sorunlarla birlikte tepkileri de beraberinde getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki %85 artışın, kayıpları dahi telafi etmediği ve muhasebe bürolarının sürdürülebilirliği ile hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdiği kaydedildi. 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan %122 oranında artırılarak uygulanması gerektiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Edirne SMMM Odası Başkanı Cüneyt Keskin yaşanan gelişmelerin ve yüksek enflasyonun mali müşavirleri zor durumda bıraktığını söyledi. “Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan mali müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı.” diyen Keskin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan mali müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi. Mali müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri mali müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır.

Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen mali müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.

Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz %95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

– Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi %247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde %560,

– Üretici fiyat endekslerindeki değişim %296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim %155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler %224,

– Amerikan Doları kurundaki değişimler %393,

– Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler %745,

– Kağıt fiyatlarındaki değişimler %300, oranında artmıştır.

“%85’lik artış, bu erimeyi derinleştirmektedir.”

Mali müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle erimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki yıllar içerinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan %85’lik artış, bu erimeyi derinleştirmektedir. Mali müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meydana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve sayın hazine ve maliye bakanına arz edilmiştir. Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu