GündemKeşan

Keşan Belediye Meclisi yoğun gündemle toplandı: İspat Cami Mahallesi’nin bölünmesi ve mahalle isimlerinin değişimi oy birliği ile reddedildi

Keşan Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı 4 Kasım 2021 Perşembe günü yapıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nın başkanlığında yapılan toplantı; Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Pandemi tedbirleri kapsamında meclis toplantısına izleyici kabul edilmedi.

Meclis üyelerinden Şafak Uslu, Volkan Erkan ve Zafer Topçu’nun izinli sayılmaları meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Toplantısını AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP İlçe Başkanı recep Pekcan ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan’da izledi.

Gündeme geçilmeden önce AK Parti Meclis Üyesi Yakup Balcı tarafından verilen Sayıştay Kararınca uygun bulunmayan ve kurum zararı olarak kabul edilen indirimli su tarifesi önergesi’nin iptali, MHP İlçe Başkanlığı tarafından verilen dilekçe ve anket sonucuna göre Selim Sesler Konser ve Tiyatro Salonu içerisinde oluşturulan Kütüphaneye Hüseyin Nihal Adsız isminin verilmesi, ilçe genelinde yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 1 Milyon TL ek ödenek talebi ile Erikli Sahili sakinlerinden gelen Makber Sokak isminin değiştirilmesi konusundaki önergeler oybirliği ile gündeme alındı.

Toplantıda görüşülen gündem maddeleri şöyle;

1 maddedeki S.S.129 Nolu Paşayiğit Mot.Taş.Koop. ve S.S. 99 Nolu İzzetiye Mot.Taş.Koop.’ne ait araçların renklerinin, sayılarının ve güzergahlarının belirlenmesi hususunun Aralık ayı meclisinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

2. maddedeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı yatırım programında “Keşan Kent Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi” işi için 3.000.000,00.-TL gönderilen ödeneğin hibe olarak kabulü ve konu ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi.

3. maddedeki Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Yatırımlarına Destek Projesi ödeneğinden Keşan Belediyesi Kütüphanesi ve Sanat Merkezi Yapım İşi için gönderilen 750.000,00.-TL

hibenin kabulü ve konu ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

4.maddedeki Meclisin 15/04/2021 gün ve 2021-112 sayılı Meclis Kararı ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer tahsisi ile ilgili mülkiyeti Belediyemize ait İzzetiye Mahallesi 129 ada, 58 parselde bulunan 7944 m2, İzzetiye Mahallesi 1034 parselde bulunan 3000 m2 ve Mecidiye Köyü 130 ada, 7 parselde bulunan 20.400 m2 toplamda 31.344 m2 tarlanın 5 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili kararın revize edilerek, 10 yıl süre ile ücretsiz olarak tahsis edilmesi konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

5.maddedeki Belediye İtfaiye Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 28 metre hidrolik merdivenli İtfaiye Aracı ve 1 adet 5-6 m³ su kapasiteli İtfaiye Arazöz alımı için İller bankası A.Ş.’den 2.800.000.-TL kredi alınması için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

6.maddedeki Keşan Orman İşletme Şefliğine ait olan 61 nolu bölmesi içerisinde kalan Dokuzdere B Tipi mesire yeri içerisinde yer alan 2,72 hektarlık alanın pazarlık usulü ile ihale edileceğinden, ihaleye katılabilmek için Belediye başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7.maddedeki İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan KARACA’nın talebi doğrultusunda İzzetiye Mahallesine yapılacak semt sahasına Keşanspor’da yıllarca hizmet etmiş olan merhum Enercin UYGUN isminin verilmesi talebi İsim Verme Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi.

8.maddedeki Keşan İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi için yer tahsisi yapılması konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

9.maddedeki İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi adresinde bulunan işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebiyle ilgili İçkili Yerler Bölgesi Komisyon Raporu görüşülerek komisyon raporu kararı gereği oybirliği reddedildi.

10. maddedeki İspat Cami Mahallesinin ikiye bölünmesi, Aşağı Zaferiye ve Yukarı Zaferiye Mahallesinin isimlerinin karışıyor olması sebebi ile Yukarı Zaferiye Mahallesi isminin “Zafer Mahallesi”, Aşağı Zaferiye Mahallesinin isminin “Anafartalar Mahallesi” olarak değiştirilmesi hususu görüşülerek komisyon raporu kararı gereği oybirliği ile reddedildi.

11.maddedeki İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi 916 ada, 7-10-11-12 numaralı parsellerin konut olan imar planı fonksiyonunun zemin kat ticaret alanı olarak plan değişikliği yapılması hususu oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

12.maddedeki Yukarı Zaferiye Mahallesi, 1465 ada, 1 numaralı parselde bulunan pazar alanındaki 12082/676639 hissesi (241,64 m2 ) ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada, 429,00 m2 `lik 2 numaralı parselin takas talebi oybirliği ile reddedildi.

13.maddedeki 5490 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Kanunun 69. maddesi gereği, Belediyemiz ve Mücavir alan sınırları içerisinde Numarataj Güncelleme ve Maks Entegrasyon işlemlerine esas olmak üzere İsim Belirleme Komisyonunun raporu doğrultusunda 3 adet

konu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

14.maddedeki Aşağı Zaferiye Mahallesi 1744 ada, 5 numaralı parselin Özel Sağlık Tesis Alanı fonksiyonuna ilişkin imar plan değişikliği hususu İmar Komisyonu’na oybirliği havale edildi.

15.maddedeki Aşağı Zaferiye Mahallesi 944 ada, 1-2-3-4-5-7-16-17 numaralı parselleri kapsayan bölüm için Ezel Sokak cephesinde 10.00 metre olan bahçe mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması hususu İmar Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi.

16.maddedeki Güney Edirne Katı Atık Birliğinin asgari 1.000 m2 arsa niteliğindeki alanın 1. Sınıf Atık Geliştirme Merkezi yapılması için 10 yıllığına ücretsiz olarak birliğe tahsis edilmesi talebine ait İmar Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

17.maddedeki Belkoop Toplu Konut İşletme Saymanlığın kapatılması için Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi konusu Plan Bütçe Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi. 18.maddedeki Gülten ERK`in mülkiyeti Belediyemize ait 1360 ada, 1 parselde kayıtlı 25 m2 ‘lik büfe alanını satın alması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu gereği oybirliği ile reddedildi. 19.maddedeki Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

20- Belediyemizin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi. 21- Belediyemizin 2022 yılı Performans Programının görüşülmesi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale edildi. 22.maddedeki Belediyemizce 2022 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 23.maddedeki İtfaiye araçları ile ilgili Ekim ayı meclisinde verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. 24.maddedeki S.S. 25 Nolu Şehiriçi Minibüs Taşıyıcılar Koop.’nin Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğinin 29.maddesinde değişiklik yapılması hususu oybirliği ile Ulaşım Komisyonu’na havale edildi. 25. Maddedeki İlçemiz mücavir alanı olan Erikli Sahili pazaryerinde meydana gelen yangında zarar gören işyeri sahiplerine yardım yapılması hususu oybirliği ile Aralık Meclisi’ne havale edildi.

26.madde olarak görüşülen Kütüphaneye Hüseyin Nihal Adsız isminin verilmesi önergesi de oybirliği ile İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

27.madde olarak yeni yapılan 9 parka da isim verilmesi konusu da oybirliği İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

28.madde olarak görüşülen Kültür ve SosyaL İşler Müdürlüğü’ne 1 Milyon TL ek ödenek talebi de oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

29.madde olarak görüşülen Erikli’deki Makber Sokak isminin değiştirilmesi talebi de oybirliği İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

30.madde olarak görüşülen İndirimli Su Tarifesinin reddi konusu da oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Maddelerin bitmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Nehir Gergin’de ESTAB Başkanı Süleyman Paçaman’dan hotel sahiplerinin kendisine 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan pandemi nedeniyle işleri kötü gitmesinden dolayı ESTAB’a ödenecek bazı ödemelerden muaf tutulması konusundaki talebini iletti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Kasım ayı Meclisi’nin ikici oturumunun 22 Kasım’da yapılacağını belirterek “Bu ilk oturumumuzda alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum “ dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu