GündemKeşan

Keşan Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını 8 Nisan’da yapacak

Keşan Belediye Meclisi’nin 2024-2029 döneminin ilk toplantısı olan Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan‘ın başkanlık edeceği toplantı saat 15.00’de başlayacak.

Toplantının 21 maddelik gündemi şöyle:

1.      5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği, 2 yıl görev yapmak üzere, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

2.      5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği 2 yıl görev yapmak üzere, 2 (iki) asil 2 (iki) yedek olmak üzere, Divan Katip Üyelerinin seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

3.      5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere, 2 (iki) Encümen üyesi seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

4.      5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ile üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır.

5.      5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ile üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır.

6.      5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, Ulaşım ve Trafik Komisyonu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ile üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır.

7.      Güney Edirne Katı Atık Birliğine (GÜNEKAB) 5 yıl süreyle görev yapmak üzere 12 asil ve 6 yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

8.      Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğine (ESTAB) 5 yıl süreyle görev yapmak üzere 4 asil ve 2 yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

9.      Tarihi Kentler Birliğine (TKB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

10.  Türk Dünyası Belediyeler Birliğine (TDBB) 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

11.  Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine (AGRİCİTİES) 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

12.  Trakya Kalkınma Ajansına 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

13.  5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesi gereğince sözleşme yapmaya, sulh ve ibraya, teberruatı (bağışları) kabulüne, Belediye hesabına umum medeni akitleri yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’ a yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

14.  Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’ni temsilen Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

15.  Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi’ni temsilen Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

16.  Belediyemiz 2023 yılı Faaliyet Raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

17.   5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi uyarınca, meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı konusunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

18.  5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görevlendirilecek olan, Belediye Başkan Yardımcısı ücretlerinin belirlenmesi konusunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

19.  Kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi konusunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

20.  5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

21.  5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca hazırlanan 2023 Mali yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesidir.

Dilek ve Temenniler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu