Keşan

Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı 2. Oturumunu gerçekleştirdi

Keşan Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan toplantısının 2. oturumu 15 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Meclis’te denetim raporunun okunmasının ardından daha sonra Belediyenin 2020 yılına ait Faaliyet Raporu maddesi ele alındı. Keşan Belediyesi’nin 2020 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Keşan’a sosyal konutlar için komisyon çalışacak

Meclis toplantısı, “Geçmiş dönemlerde yapılan Belkoop, Atakent-1 ve Atakent-2 konutlarının yapımında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1310 ada, 3 ve 4 parseldeki 21849 m2 arsaya kooperatifleşme usulüyle yeni Toplu Konutlar yapılarak halkımıza sunulmak üzere, yapı projelerinin hazırlanıp hayata geçirilmesi hususuna ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.” maddesinin görüşülmesi ile sürdü.

Madde hakkında İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal Meclis’i bilgilendirdi ve İmar ile Plan ve Bütçe komisyonlarının konu hakkında daha önceki eski kayıtları incelemek için hemfikir olduğunu anlattı ve ilgili müdürlüklere görev verdiğini söyledi.

Keşan Belediyesi’nin 210 sosyal konut yapmak için girişime başladığını bildiren Mustafa Helvacıoğlu, “Bütçe Komisyonu toplanıp grup başkanlarıyla bilgi edinelim. Bu işi başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Konu hakkında daha sonra Meclis Grup Başkanları şunları söyledi:

AK Parti Grubu Sözcüsü Nehir Gergin: “Doğru bir kooperatifleşme ile halkın ev sahibi olmasına önderlik edeceğiz. Keşan için önemli bir ihtiyaç. Düşük ve orta gelir grubuna hitap eden evler olmalı. Uygun ödeme koşullarıyla güzel bir çalışmaya imza atacağız.”
CHP Grubu Sözcüsü Feridun Tümer: “Sosyal konutlar Keşan’da daha önce 3 kez yapıldı 4. kez inşallah bu Meclis’e nasip olur.”
İYİ Parti Grup Sözcüsü Zafer Topçu: “Keşan halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Biyokütle tesisi oy çokluğu ile geçti

Keşan Belediye Meclisi Toplantısı “İlçemiz Paşayiğit Mahallesi, Çay bayırı mevkiinde, G17A08B Pafta, 1738-1765 ve 1780 sayılı parseller üzerinde ‘Enerji Üretim Alanı-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Biyokütle-BES)‘ olarak hazırlatılmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.” maddesi ile devam etti.

Madde hakkında Ali Ünal, İmar ve Şehircilik Komisyonu’ndaki Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın görüşlerini aktardı. Ünal, Millet İttifakı’nın söz konusu biyokütle tesisinin termik santral niteliği taşıdığını, projenin çevreye zarar vereceği görüşünü aktardı.
Ali Ünal, Cumhur İttifakı’nın tarım atıklarının kontrolü yakılması konusunda olumlu bir yaklaşım sergilediğini, 70 kişi çalışacağı için istihdama katkı sağlayacağını, termik santrallerle karşılaştırılmasının yanlış olduğunu, online denetim ile güvenli olduğunu, zarardan çok yarar sağlayacağını ilettiğini kaydetti.

Konu hakkında görüş belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise şunları söyledi: “200 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. 70 kişiye yakın istihdam önemli bir sayı. 120 fabrikalı OSB’ye izin veriyoruz. Her yıl 50 milyon kaynak bölgeye aktarılacak. 22 bakanlıktan uygunluk yazısı alınacak bir tesis söz konusu. Tarım atıkları işlenecek, ekonomimize dönecek ve elektrik üretilecek.”
CHP Grubu Sözcüsü Feridun Tümer, biyokütle tesisine karşı olmadıklarını ancak yerin yanlış olduğunu iletti.
AK Parti Grubu Sözcüsü Nehir Gergin de tarım atıklarının değerlendirilemediğini, toprakta yakılarak bertaraf edildiğini, bunun da topraktaki yararlı bitkileri yok ettiğini, her sene toprağın verimsizleştiğini, çevreci tesise olumlu baktıklarını bildirdi.
Yapılan oylamada tesisin yapımı için gerekli olan düzenleme Cumhur İttifakı ile İYİ Partili meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, “İlçemiz İspat Cami Mahallesi, 88 ada, 1 nolu parsel onaylı imar planları içerisinde ‘Akaryakıt İstasyonu Alanında’ kalmaktadır. Söz konusu 88 ada, 1 nolu parselin 25,00 metre ön bahçe çekme mesafesi, 10,00 metre yan ve arka çekme mesafeleri bulunmakta olup, Ön bahçe çekme mesafesi 25,00 metre sabit kalarak yan ve arka bahçe çekme mesafelerinin 5,00 metreye düşürülmesine ait Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.” maddesi ile devam etti.
Madde komisyon raporu doğrultusunda reddedildi.

Meclis toplantısı, İsim Belirleme Komisyonundan gelen Rapor ile İsim verilmesine dair yeni taleplerin görüşülerek karara bağlanması maddesi ile sürdü.

Geçmiş dönem AK Parti Edirne Edirne Milletvekili ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak‘ın isminin 18. Madde uygulamalarına müteakip bir bulvara verilmesi ile komisyon raporu doğrultusunda iki sokağın ismi değiştirilirken DİSK Genel İş Sendikası Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilciliği’nden gelen Savaş Paçaman ve Serkan Yıldırım isimleri ile vatandaş talepleri oybirliği ile İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

Meclis toplantısı, İlçemiz Gelibolu Caddesi, İzzetiye Mahallesi girişi Zahireciler Caddesi, Şehir Merkezi ve Mücavir Alanlarımızda muhtelif yollarımızın asfalt kaplama (Binder+Aşınma) yapılması amacıyla Tüpraş A.Ş.’den 1000 Ton Penetrasyon 50-70 Bitüm Alımı işi için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması maddesi ile sürdü ve madde oybirliği ile kabul edildi.

Mecliste kadro gerginliği

Toplantı, Belediye elinde mevcut olan Memur Norm Kadrolarındaki (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması maddesi ile sürdü.

Toplantıda daha sonra 15’inci maddesinde yer alan Memur Norm Kadrolarındaki (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine geçildi. Madde içerisinde yer alan peyzaj mimarı kadrosunun ekonomist kadrosuna, mühendis kadrosunun ise, grafiker kadrosuna çevrilmesi konusunda partilerin grup başkanlarının görüşleri alındı.

Grup başkanları

Konuyla ilgili olarak, Nehir Gergin söz alarak, şunları söyledi: “Belediyemizin ve yönetimin ihtiyaç duyduğu kadroların açılması gerekiyor. İhtiyaçların belediyemiz tarafından uygun görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok fazla üzerinde durulacak bir konu olduğunu düşünmüyoruz. Farklı yerlere çekilmemesi gerektiğini düşünerek, olumlu yönde görüş belirtiyoruz.”
Daha sonra söz alan Feridun Tümer‘de, şunları söyledi: “Peyzaj mimarı kadrosunun ekonomist kadrosuna çevrilmesini uygun görüyoruz. Ancak, diğer maddeyi ise, uygun görmüyoruz.”
Zafer Topçu ise, şunları söyledi: “Peyzaj mimarı kadrosunun ekonomist kadrosuna çevrilmesine kabul, mühendis kadrosunun grafiker kadrosuna çevrilmesine ise, ret yönünde oy veriyoruz.”

Helvacıoğlu: “Millet İttifakı olarak, kul hakkı yiyorsunuz”

Toplantıda, daha sonra Mustafa Helvacıoğlu söz alarak, şunları söyledi: “Kendi kalenize gol atıyorsunuz. Daha önce ikisini de meclis gündemine getiriyoruz ve ret yönünde oy veriyorsunuz. Şimdi birine ret, diğer evet yönünde oy veriyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Biri benim dönemimde aldığım kardeşimiz, diğeri de, geçmiş dönemde alınan bir kardeşimizdir. Bu vefakârlık değildir. İnsan ve kul hakkına, emeğine sahip çıkmak değildir. Geçen defa neden hayır dediniz de, şimdi evet diyorsunuz? İki kardeşimizde belediyede çalışıyor ve yeni personel değil. Siz burada siyaset yapıyorsunuz. Siz burada, Millet İttifakı olarak, kul hakkı yiyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Bu iki evladımızın annesini babasını düşünün. Yazıklar olsun sizlere. Kabul etseniz de, ikisini orada oturtmayacağım. Siz döneminizde çoluğunuz çocuğunuz belediyeye alınmış. Cankurtaran almışsınız ama yüzme bilmiyor. 30 yıldır belediyeciliği öğrenemediniz.”

Tümer: “Kimseye kul hakkı yiyorsun diyemezsin”

Başkan Helvacıoğlu‘nun “Kul hakkı yiyorsunuz” söylemine sert tepki gösteren Tümer, şunları söyledi: “Siz, kimseye kul hakkı yiyorsun diyemezsiniz. Buna hakkın yok. Yeter artık. Sen burada kafana göre meclis yönetmeye çalışıyorsun. Sen ekonomist ve grafiker almıyorsun zaten.”

Millet İttifakı, maddenin tek tek oylanması gerektiğini belirtirken; Başkan Helvacıoğlu maddenin tek tek oylanmayacağını dile getirdi. Daha sonra maddenin oylanması konusunda tartışmalar yaşandı.
Maddenin bir sonraki mecliste ayrı ayrı görüşülmesine karar verildi.

Kent hizmetleri ve genel durum değerlendirmesi

Meclis’te daha sonra Keşan Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması maddesi ele alındı.

Madde hakkında bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketimizde, genel durum değerlendirmesini gerçekleştirdik. 2019 yılında göreve geldiğimizden bu yana şirket ile ilgili çalışmalarımızda; personel sayımız ve istihdam başta olmak üzere, sermaye, karlılık, verimlilik, itibar, araç sayısı, kurumsallık ve borç durumunu düzene sokarak şirketimize ivme kazandırdık. Yapılan tespitlerde öne çıkan durum şu şekilde; 2019 yılında 14, 2021 yılında 31 kişi çalışıyor.
İŞKUR’lu çalışan sayısı 8. Toplam 39 kişi çalışıyor. Sermaye; 2019 yılında 225 bin TL, 2021 yılında 1 milyon 725 bin TL. Araç; 2019 yılında 2 araç, 2021 yılında 4 araç. Borçlar; 2019’da 1 milyon 466 bin TL 2021’de 986 bin TL, 218 bin 300 TL yeni kamyon borcu. 2015 – 2018 yılları arasında vergi ve SSK’ya toplam 1 milyon 292 bin TL ödenmişken 2019 – 2021 yılları arasında dönemimizde 1 milyon 914 bin TL ödedik. Keşan Kent Hizmetleri yapılmasını istediğimiz değişikliklerle vergi rekortmeni olabilecek kadar iddialı bir duruma gelebilir.” şeklinde konuştu.

Keşan Kent Hizmetleri ile ilgili istenen değişiklikler oybirliği ile kabul edildi.

Sosyal yardımlar için Sayıştay’dan yanıt geldi

Meclis’e 1. oturumda ilave edilen ve Sayıştay’dan gelen Keşan Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hakkındaki maddeye istinaden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Murat Sezen bilgilendirme yaptı. Sayıştay’dan gelen yönetmelik Keşan Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Keşan’a proje okulu

Yine 1. Oturumda gündeme eklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasındaki protokole istinaden Keşan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin proje okulu olarak belirlenmesine istinaden 5 yıl süre ile 30 dönümlük tarım arazisi isteği oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Gıda OSB’nin varlığı, bölgenin tarımsal güçlülüğünün artırılması ve Hamzadere’nin varlığının proje okulunun faaliyetlerine artı değer katacağını kaydetti.

Toplantı, 1. oturumdan kalan ve gündeme eklenen bahçe çekme mesafesine ilişkin konunun oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi ile sürdü.

Helvacıoğlu, fidan ve müfettiş önergelerine cevap verdi

Toplantıda daha sonra CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer tarafından verilen ve fidan alımları ile müfettiş taleplerini içeren önergeler Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yanıtlandı.

“Kestiğiniz ağaçlar için özür dileyin”

Helvacıoğlu‘nun yanıtları şöyle:
“1. soru önergenizde; Keşan için başlattığımız yeşil hareketi ile ilgili 1 milyon 200 bin ağaç ve fidanın toplam maliyetini ve nereden geldiğini sormuşsunuz. Bugüne kadar 60 bin adet zeytin ağacı geldi, 40 bin adet daha gelecek. 100 bin adet badem ağacı ve 1 milyon lavanta fidesi de ekim zamanına uygun olarak bu yıl Kasım ayına kadar gelecek. Keşan tarihinin en büyük yeşil hareketi için toplamda 1 milyon 200 bin ağaca hiçbir bedel ödemedik. Yani maliyet sıfır.. Bu ağaç ve fideler; Valiliğimiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Tarım İlçe Müdürlüğümüz, Sahil Köyü Muhtarlarımız ve Belediyemiz önderliğinde, BOTAŞ’ın da sponsorluğunda tahlil açısından yetiştirilebileceği en uygun köy ve alanlara dağıtılacak. Sorunuza daha da detaylı bilgi vermemi istiyorsanız, önce ev taşımak amacıyla kestiğiniz ağaç için Keşan halkından özür dileyin. Son olarak; özür diler ve kesmeyeceğinize söz verirseniz size de bu gelecek ağaç ve fidelerden ayırabilirim”

“Talebiniz varsa el kaldırayım”

“Bir diğer soru önergenizde; özellikle son 30 yılda yapılan yanlışlara atıfta bulunduğumu ve bu durumdan çok sıkıldığınızı dile getirip, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, belediyemizin denetlenmesi adına mülkiye müfettişi talep etmemizi istemişsiniz. Arkadaşlar; sizler de çok iyi biliyorsunuz ki; müfettiş denetimi, göreve geldiğimiz ilk yıl yani 2019 yılında gerçekleştirildi. Bu raporu da sizlere sunduk. Ama sanırım içinde yazanları ya okumadınız ya da görmek istemediniz. Geçmiş dönem ile ilgili o müfettiş raporunda da belirtildiği gibi; hala yargıda olan dosyalar var, geçmiş dönemde yaptığınız hatalar ve kamu zararları nedeniyle de davalar sürüyor, bu konular ile ilgili geçmiş dönemde mağdur ettiğiniz personellerin mahkeme süreçleri devam ediyor. Değerli Meclis; biz geçmişte yapılan iyi şeyler için de Allah razı olsun diyoruz ama yanlış olanları söylemekten de niye çekinelim. Bu sizi niye rahatsız ediyor. Yapılan hatalar ile Keşan çok zaman kaybetmiş. Biz istişare ederek geçmişin hatalarına düşmeyelim istiyoruz. Geçmiş dönemler de yapılan hataların, eksikliklerin, yanlışların dikkatli ve uyanık bir şuurla izlenmesinde zorunluluk görüyoruz. Ama bunu; ruhu hislere değil de hırslara esir olanların anlamasını da beklemiyoruz. Ha bizim 2 yıllık dönemimiz ile ilgili müfettiş talebiniz varsa da getirin Meclise ben de el kaldırayım. Bu kadar basit..!”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu