Haberler

Keşan Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını gerçekleştiriyor

1. Maddede Belediyenin 2020 Yılı Performans Programı’nın görüşülmesi gerçekleştirildi. Bu madde oybirliğiyle Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
2. Maddede Belediyenin 2020 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifelerinin görüşülerek bu madde de oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
3. Maddede yer alan Belediyenin 2020 Yılı bütçesi de oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
4. Madde de yer alan Belediyenin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından meclise sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Keşan Belediyesi?nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı oybirliği ile kabul edildi.

5. Madde de yer alan ve Belediye mülkiyetinde bulunan, ilçemizde 1 adet ve mücavir alanımız Yayla Sahili?nde 48 adet iş yerinin 10 (on) yıllık kiralama ihalesine çıkartılması için Encümen’e yetki verilmesi konusu da oy birliği ile kabul edildi.
6. Madde de yer alan Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu?na olan sigorta borcundan dolayı Şirket ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında borç yapılandırması yapılacağından dolayı Belediye taşınmazlarından teminat gösterilmesi hususu da meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Madde de yer alan Belediyeye ait Keşan Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ünvanının değiştirilmesi konusu da görüşülerek şirketin adının Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirilmesi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.
8. Madde de yer alan Erkan Gege’nin, Merhum Alparslan Türkeş?in isminin bir caddeye verilmesine ait talebi de görüşülerek meclis tarafından kurulacak bir komisyona havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
9. Madde de yer alan Halide Coşkun’un, Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı yapmış olan Merhum Eşi, İlhami Coşkun?un adının bir sokağa verilmesine ait talebi de meclis tarafından kurulacak bir komisyona havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Madde de 57. Alay Yürüyüş Komitesi?nin “57. Alay Mustafa Kemal Çocuk Parkı” isminin bir çocuk parkına verilmesine ait talebi görüşülerek meclis tarafından kurulacak bir komisyona havale edilmesi oybirliği ile oybirliği ile kabul edildi.
11. İlçemiz Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı civarında trafik akışının düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım ve Trafik Komisyonu?na havale edilen konu hakkında Meclis’e bilgi verilmesi ve konunun Meclis gündeminden çıkarılması konusu görüşülerek yapılacak ikinci oturuma bırakılması meclisçe oybirliği ile kabul edildi.
12. Madde de yer alan Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs ve Otobüs Yönetmeliği Meclis’çe görüşülerek yapılacak ikinci oturuma bırakılması oybirliği ile kabul edildi.
13. Madde de yer alan Keşan-İzzetiye Mahallesi (Edirne) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tasarılarının ön onayının incelenmesi görüşülerek meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi.
14. Madde de yer alan Yukarı Zaferiye Mahallesi 800 Ada, 10 numaralı parsel ve 1466 Ada 1 numaralı parsele ilişkin “Konut” olan fonksiyonunun Millet Caddesi güzergahında zemin kat “Ticaret” olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek meclisçe oybirliği ile kabul edildi.
15. Madde de yer alan Aşağı Zaferiye Mahallesi 285 Ada 8 numaralı parselin imar yolunun kaldırılmasına ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek komisyonun almış olduğu uygun görülmeme kararı oybirliği ile kabul edildi.
16. Madde de yer alan Çarşı Merkezi İş Alanı’na ilişkin plan değişikliği talebi görüşülerek meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Madde de yer alan Asri Mezarlık plan değişikliğine ilişkin 3 adet itiraz dilekçesi görüşülerek meclisçe oybirliği ile komisyona havale edildi.
18. Madde de yer alan Keşan İlçesi Mahalle sınırlarının güncellenmesi görüşülerek meclis tarafından oybirliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.
19. Madde de yer alan Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan binalarda yeraltı çöp konteyner alanlarının belirlenmesine ait Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu görüşülerek meclisçe oybirliği ile kabul edildi.

Maddelerin sona ermesinden sonra gündem dışı olarak gündeme alınan imar ile ilgili madde meclis tarafından oy çokluğu ile İmar Komisyonu?na havale edildi.

Müslim Çekiç?in önergesi de oybirliği ile kabul edilerek cenaze hizmetlerinde daha önceki meclisin aldığı karar gereği kilometre alınan 1.15 TL bedel alınması kararı oybirliği ile iptal edildi.

Bu maddelerin görüşülmesinden sonra Kasım ayı meclis toplantısı sona erdi.

Kasım ayı 2.Oturumu 26 Kasım 2019 Salı günü saat 15.00’te yapılacak.

Meclis oturumunda Öztürk tarafından verilen soru önergesi ardından yayşananları haberimizden izleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu