HaberlerKeşan

Keşan Belediye Meclisi 7 Nisan’da toplanacak

Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Nisan 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında saat 15.00’te başlayacak toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Toplantıda ele alınıp karara bağlanacak maddeler şöyle:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak

üzere Encümen Üye seçiminin yapılarak karara bağlanması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere

Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçiminin yapılarak karara bağlanması.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere

İmar Komisyonu üye seçiminin yapılarak karara bağlanması.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonu üye seçiminin yapılarak karara bağlanması.

5- Belediyemizin 2021 yılına ait Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma Raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesi.

6- Belediyemizin 2021 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 770 litrelik çöp konteyneri alımı için 400.000,00.-TL yardımın Belediye Başkanlığınca teslim alınması ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

8- İlçemiz İspat Cami Mahallesi’nde Belediyemize ait olan Şehit ve Gaziler Parkının 10 yıl süreyle ihaleye çıkarılması için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

9- İlçemiz Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi üzerinde bulunan 1332 Adada kayıtlı İmar Planlarında (11.985m2) ayrılmış taşınmazın 30 yıla kadar ayni hak tesisi edilmesi işinin 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihaleye çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun görüşülmesidir.

10- Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne EDS projesi kapsamında 2 adet araç satın alınarak hibe edilmesi ve bu kapsamda protokol yapmak için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

11- Mülkiyeti veya İntifa Hakkı Belediyemize ait olan, İlçemizde Halen 8 (Sekiz) adet Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası olarak kullanılan yapıların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi d)

bendi uyarınca asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Mahalle Muhtarlıklarına ücretsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

12- Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğine, Geçici Madde eklenerek, Yönetmeliğin 29 Madde 1 Fıkrası (a) Bendine belirtilen ‘Araçların Model yaşı en fazla 10 yıl ve daha küçük olacaktır’ şartının 31.12.2024 tarihine kadar 12 yıl ve daha küçük olacaktır şeklinde düzenlenmesinin Mecliste görüşülmesi.

13- Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi doğrultusunda Taksi ücret tarifelerinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

14- S.S.25 Nolu Keşan Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığının talebi doğrultusunda “Keşan Belediye Başkanlığı Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği’nde bazı maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

15- Keşan Belediye Başkanlığının 03.03.2022 gün ve 2022/42 Sayılı Meclis Kararıyla Komisyona Havale edilen “Keşan Belediye Başkanlığı Toplu Taşıma Sisteminde bulunan 6 (Altı) adet Toplu Taşıma hattının ve bu hatlarda çalışacak 93 adet Ticari araç plakalarının 10 yıl süreyle kiralanması konulu Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi

16- İlçemiz Yeni Mahallede bulunan Semt Sahasına Merhum Sadiye Durusoy Yağcı isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

17- 03.03.2022 tarih ve 4339 sayılı Global Mimari İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. adına Muharrem Çirozlar dilekçesi ile Orta Cami (İspat Cami) Mahallesi, 520 ada, 18 numaralı parsel için plan değişikliği ve yapı ruhsatı talebinin görüşülmesi.

18- 16.03.2022 tarih ve 5320 kayıt sayılı Fikret Karataşoğlu dilekçesi ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 219 ada, 23 numaralı parselin bulunduğu yapı adasında minimum parsel büyüklüğü 500,00 m2 olması sebebiyle tek başına yapılaşması mümkün olmadığından, plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

19- Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği Yönetim Kurulu adına Şükrü Akıllı tarafından Belediyemize sunulan 04.02.2022 tarih ve 2398 kayıt sayılı dilekçe ile Erikli Sahilinde Atatürk Heykeli’nin bulunduğu bir alan tasarlanması ve Erikli Caddesi’nin isminin Atatürk Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

20- Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanlığı adına Oda Başkanı Hasan Kocaman tarafından Belediyemize sunulan 23.03.2022 tarih ve 5562 kayıt sayılı dilekçe ile Kıbrıs Gazisi Hasan Başoğlu’nun isminin İlçemizde bir sokağa veya bir parka verilmesi talebinin görüşülmesi.

21- 24.03.2022 tarihli Hüseyin Yıldırım dilekçesi ile Aşağı Zaferiye Mahallesinde ikamet eden Merhum Beden Eğitimi Öğretmeni Sadiye Yıldırım Öner isminin Aşağı Zaferiye Mahallesinde cadde-sokak-parka verilmesi talebinin görüşülmesi.

22- Keşan Kent Meydanı Projesi kapsamında Büyük Cami Mahallesi, 362 ada 3-5-6 parseller ve Atatürk Parkını kapsayan alanda hazırlatılan plan değişikliğinin görüşülmesi.

23- Büyük Cami Mahallesi, 362 ada, 34,00 m²lik 6 numaralı parseldeki 3 katlı yapı Keşan Kent Meydanı Proje alanında kalmaktadır. Maliki Arzu Küçük tarafından mülkiyetleri Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan Aşağı Zaferiye Mahallesi, 524.27 m² yüzölçümlü 291 ada 11 numaralı parsel ve İspat Cami Mahallesi, 335.80 m² yüzölçümlü 1405 ada 3 numaralı parselin belirlenen bedeller doğrultusunda takasına ait komisyon raporunun görüşülmesidir.

24-Yukarı Zaferiye Mahallesi, Rasim Ergene Caddesi, 751 ada, 21 nolu parselde yapılması düşünülen yapının kot farkından dolayı bodrum katta açığa çıkan kısmının; zemin kat işyerine eklenti otopark olarak işlenmesi talep edilmektedir. Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (İ) bendi gereğince konunun görüşülmesi.

25- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemize sunulan 23.02.2022 tarih ve 44229943 sayılı yazı ile Yeni Mahalle, 1319 ada, 1 ve 2 parsellerde Fen Lisesi yapılması amacıyla hazırlatılan plan değişikliğinin görüşülmesi.

26- 14.02.2022 tarih ve 3020 kayıt sayılı Keşan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adına Sadettin Yılmaz dilekçesi ile İspat Cami Mahallesi, 1789 ada, 7 ve 9 numaralı parselleri kapsayan alanda inşaat yapmak istedikleri belirtilmiştir. Gerekli plan değişikliğinin yapılması talebinin görüşülmesi.

27- 17.02.2022 tarih ve 3294 kayıt sayılı Dursun Duman dilekçesi ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, Rasim Ergene Caddesi üzerinde 741 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin ön kısmında bulunan yol boşluğunun imar plan değişikliği yapılarak konut alanı içine dahil edilmesi ve kıymet takdir bedelinin yapılarak bedeli dahilinde satın alma talebinin görüşülmesi.

28- Kaymakamlık Makamından gelen 25.02.2022 tarihli yazı ile Büyük Cami Mahallesi, mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan 354 ada, 1 numaralı parsel üzerine Kaymakamlık Hizmet Binası yapılması düşünüldüğü belirtilmiştir. Kaymakamlık Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile mülkiyeti Keşan Belediyesine ait olan 354 ada, 1 numaralı parselin takas yapılması talebinin görüşülmesi.

29- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 grubunda değerlendirilmiş olup ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği 8500 unvan kodu Temel Hizmetler sınıfı 1 dereceli mühendis kadro değişikliği hususunun görüşülmesidir.

30 – Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu