Genel

Keşan Belediye Meclisi 4 Kasım’da toplanacak

Keşan Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı 4 Kasım 2021 Perşembe günü yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nın başkanlığında yapılacak olan toplantı; Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Pandemi tedbirleri kapsamında meclis toplantısına izleyici kabul edilmeyecek

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şöyle;

1-S.S.129 Nolu Paşayiğit Mot.Taş.Koop. ve S.S. 99 Nolu İzzetiye Mot.Taş.Koop.’ne ait araçların renklerinin, sayılarının ve güzergahlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

2-Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı yatırım programında “Keşan Kent Müzesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi” işi için 3.000.000,00.-TL gönderilen ödeneğin hibe olarak kabulü ve konu ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Yatırımlarına Destek Projesi ödeneğinden Keşan Belediyesi Kütüphanesi ve Sanat Merkezi Yapım İşi için gönderilen 750.000,00.-TL hibenin kabulü ve konu ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunungörüşülmesi.

4- Meclisimizin 15/04/2021 gün ve 2021-112 sayılı Meclis Kararı ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer tahsisi ile ilgili mülkiyeti Belediyemize ait İzzetiye Mahallesi 129 ada, 58 parselde bulunan 7944 m2, İzzetiye Mahallesi 1034 parselde bulunan 3000 m2 ve Mecidiye Köyü 130 ada, 7 parselde bulunan 20.400 m2 toplamda 31.344 m2 tarlanın 5 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili kararın revize edilerek, 10 yıl süre ile ücretsiz olarak tahsis edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

5-Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 28 metre hidrolik merdivenli İtfaiye Aracı ve 1 adet 5-6 m³ su kapasiteli İtfaiye Arazöz alımı için İller bankası A.Ş.’den 2.800.000.-TL kredi alınması için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

6- Keşan Orman İşletme Şefliğine ait olan 61 nolu bölmesi içerisinde kalan Dokuzdere B Tipi mesire yeri içerisinde yer alan 2,72 hektarlık alanın pazarlık usulü ile ihale edileceğinden, ihaleye katılabilmek için Belediye başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun meclisçe görüşülmesi.

7- İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan KARACA’nın talebi doğrultusunda İzzetiye Mahallesine yapılacak semt sahasına Keşan Spor’da yıllarca hizmet etmiş olan merhum Enercin UYGUN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

8- Keşan İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi için yer tahsisi yapılması hususunun görüşülmesi.

9- İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi adresinde bulunan işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebiyle ilgili İçkili Yerler Bölgesi Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10- İspat Cami Mahallesinin ikiye bölünmesi, Aşağı Zaferiye ve Yukarı Zaferiye Mahallesinin isimlerinin karışıyor olması sebebi ile Yukarı Zaferiye Mahallesi isminin “Zafer Mahallesi”, Aşağı Zaferiye Mahallesinin isminin “Anafartalar Mahallesi” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

11- İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi 916 ada, 7-10-11-12 numaralı parsellerin konut olan imar planı fonksiyonunun zemin kat ticaret alanı olarak plan değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

12- Yukarı Zaferiye Mahallesi, 1465 ada, 1 numaralı parselde bulunan pazar alanındaki 12082/676639 hissesi (241,64 m2 ) ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada, 429,00 m2 `lik 2 numaralı parselin takas talebinin görüşülmesi.

13- 5490 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Kanunun 69. maddesi gereği, Belediyemiz ve Mücavir alan sınırları içerisinde Numarataj Güncelleme ve Maks Entegrasyon işlemlerine esas olmak üzere İsim Belirleme Komisyonunun raporu doğrultusunda 3 adet konunun görüşülmesi.

14- Aşağı Zaferiye Mahallesi 1744 ada, 5 numaralı parselin Özel Sağlık Tesis Alanı fonksiyonuna ilişkin imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

15- Aşağı Zaferiye Mahallesi 944 ada, 1-2-3-4-5-7-16-17 numaralı parselleri kapsayan bölüm için Ezel Sokak cephesinde 10.00 metre olan bahçe mesafesinin düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

16- Güney Edirne Katı Atık Birliğinin asgari 1.000 m2 arsa niteliğindeki alanın 1. Sınıf Atık Geliştirme Merkezi yapılması için 10 yıllığına ücretsiz olarak birliğe tahsis edilmesi talebine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

17- Belkoop Toplu Konut İşletme Saymanlığın kapatılması.

18- Gülten ERK`in mülkiyeti Belediyemize ait 1360 ada, 1 parselde kayıtlı 25 m2 ‘lik büfe alanını satın alması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

19- Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülerek karara bağlanması.

20- Belediyemizin 2022 yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

21- Belediyemizin 2022 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması.

22- Belediyemizce 2022 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması.

23-İtfaiye araçları ile ilgili Ekim ayı meclisinde verilen önergenin görüşülmesi.

24-S.S. 25 Nolu Şehiriçi Minibüs Taşıyıcılar Koop.’nin Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğinin 29.maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

25-İlçemiz mücavir alanı olan Erikli Sahili pazaryerinde meydana gelen yangında zarar gören işyeri sahiplerine yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

Dilek ve temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu