HaberlerKeşan

Keşan Belediye Meclisi 3 Şubat’ta toplanıyor.. Otopark ve parkomat ile şehiriçi minibüs tarifeleri de görüşülecek

Keşan Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Şubat 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Saat 15.00’de başlayacak toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlık edecek.

Meclis’in Şubat gündemi şöyle:

1- Belediyemizde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespit Edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı talebine istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.09.2021 gün ve 1732710 sayılı yazısı gereği belirtilen mevzuat doğrultusunda oluşturulacak İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Sıfır Atık Müdürlüğü veya diğer müdürlükler altında İklim Değişikliği Birimi ve Sıfır Atık Birimi kurma imkanı getirildiğinden Müdürlük isim değişikliği veya Birim Kurulmasının Meclisce görüşülmesi.

3- Ocak ayı meclisimizce ilgili komisyona havale edilen, Keşan Belediyesi iştirak şirketlerinin işletmiş olduğu, otopark, parkomat ve yol üzeri ücret  tarifesinin görüşülmesi.

 4- Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait Dokuzdere B Tipi Mesire Yerini 20 yıl süre ile Belediyemiz adına kiralanmış olup, Dokuzdere B Tipi Mesire Yerini Belediyemizce 10 yıl süre ile kiraya vermek üzere Encümence Yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Rasim Ergene Caddesi Kadir sokak 1412 Ada’da kayıtlı Park Alanı olarak ayrılan 3.145 m2 park alanının 10 yıla kadar kiralama ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

6- İlçemiz Rasim Ergene Caddesi Kadir Sokak 1412 adada kayıtlı Parkın isminin Anadolu Parkı isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Ülkemiz genelinde birçok İl ve İlçede uygulanmakta olan şehir merkezlerinde kayıt dışı hurda toplanmasının güvenlik sebebiyle durdurulması, İlçe merkezine dışarıdan gelen hurdacıların yasaklanması ve bu yasağı ihlal edenler hakkında Zabıta Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulanması hususunun görüşülmesi.

8- Erikli Sahili için Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 21.56 hektarlık alan için Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçla kullanımının uygun bulunması kararına istinaden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13/d maddesi gereğince imara açılması amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan kamu yararı kararı talep edilmesi hususunun görüşülmesi.

9-10.12.2021 tarih ve 18452 kayıt sayılı dilekçe ile Büyük Cami Mahallesi, 389 ada, 19 numaralı parsel için Özel Kreş (Anaokulu) olan kullanımın Konut Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebinin Komisyon raporu doğrultusunda görüşülmesi.

10- 07.12.2021 tarih ve 18275 kayıt sayılı dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 194 ada, 5 numaralı parselin ayrık nizam, 5 kat olan kullanımının 1984 onaylı imar planındaki gibi bitişik nizam, 5 kat olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin Komisyon raporu doğrultusunda görüşülmesi.

 11- Görevi başında vefat eden Belediyemiz Zabıta Memuru Hasan DİREK’in adının yaşatılması amacıyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi TN:121 ile Hasan DİREK Sokak isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

 12- İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi, Şiir Sokak 611 ada 97 parselde bulunan Belediyemize ait park alanına İsmail YENER tarafından park yapılması ve yapacağı parka kendi isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

 13- S.S.25 Nolu Şehir İçi Keşan Mot.Taş. Kooperatifi, S.S. 99 Nolu İzzetiye Mot.Taş. Kooperatifi ve S.S.129 Nolu Paşayiğit Taş. Kooperatif başkanlarının indi-bindi ücret tarifesinin güncellenmesi taleplerinin görüşülmesi.

 14- Belediye Meclisimizin 04/11/2021 gün ve 2021-211 sayılı kararı ile   İtfaiye Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 28 metre hidrolik merdivenli İtfaiye Aracı ve 1 adet 5 m3 su kapasiteli İtfaiye Arazöz alımı için karar alındığı, 2022 yılı için güncellenmesi istendiğinden bu araçların alınması için İller Bankası A.Ş.’den 2.800.000,00-TL kredi alınması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

15- Belediye Meclisimizin 07/10/2021 gün ve 2021-184 sayılı  kararı ile  Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere  1 adet paletli ekskavatör  iş makinasının alınması  için karar aldığı, 2022 yılı için güncellenmesi istendiğinden, bu aracın alınması için  İller Bankası A.Ş.’den 1.500.000,00.-TL kredi kullanılması  için  Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na  yetki verilmesi  hususunun  görüşülmesi.

16- Belediyemizin üyesi bulunduğu “Trakya Belediyeler Birliği”nden üyeliğimizin sona erdirilmesi hususunun görüşülmesi                                                                                                                             

Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu