GündemKeşan

Keşan Belediye Meclisi 22 Nisan’da olağanüstü toplanacak

Keşan Belediye Meclisi 22 Nisan Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.
Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak oturuma, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık edecek.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şöyle:

1. Belediyemizin birikmiş elektrik borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere;
a) 10.000.000,00TL (Onmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 10.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi,
b) 10.000.000,00TL (Onmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 10.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması için Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.( Vergi no:8590574185)’nin Belediyemize ödeyeceği Elektrik ve Havagazı tüketim vergisini ana para ve faiz tutarı kadar temlik edilmesi ve temlik masraflarının Belediyemizce karşılanması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

2. Belediyemizin birikmiş borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere;
a) 15.000.000,00TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 15.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi,
b) 15.000.000,00TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu ya da özel bir bankadan 15.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediyemiz adına kayıtlı olan Büyükcami Mahallesi 347 ada 1 parsel 668,00m²’lik taşınmaz ipotek edilecektir. Büyükcami mahallesi 347 ada 1 parsel 668,00m²’lik taşınmazın ipotek edilmesi ve ipotek masraflarının (Tapu, ekspertiz, sigorta, harç vb.) Belediyemizce karşılanması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

3. Belediyemizin birikmiş borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere;
a) 20.000.000,00TL (Yirmimilyon Türk Lirası) ana para ve İller Bankası’nın (İlbank A.Ş.)’nin uygulayacağı faiz tutarı ile 20.000.000,00TL 36 aydan 60 aya kadar vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi;
b) Mevcut başvurumuzun karşılanmaması halinde 20.000.000,00TL ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 20.000.000,00TL 36 aydan 60 aya kadar kredi kullanılması ve İller Bankası’ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi;
c) Teminat Mektubu alınamaması halinde 20.000.000,00TL (Yirmi milyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 20.000.000,00TL 36 aydan 60 aya kadar vadeli kredi kullanılması için Belediyemiz adına kayıtlı olan Büyükcami Mahallesi 347 ada 1 parsel 668,00m²’lik taşınmaz ipotek edilecektir. Büyükcami mahallesi 347 ada 1 parsel 668,00m²’lik taşınmazın ipotek edilmesi ve ipotek masraflarının (Tapu, ekspertiz, sigorta, harç vb.) Belediyemizce karşılanması için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan’a yetki verilmesi;
d) a, b ve c bentleri için onay alındığı taktirde kullanılacak olan kredi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan borçlanma onayının alınması hususlarının Meclis tarafından görüşülmesidir.

4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 18.04.2024 gün ve 64706 sayılı yazısı ile Belediyemiz hizmet birimlerinin teknik elemana ihtiyacı bulunduğundan, Belediyemiz elinde münhal bulunan ve çizelgede ünvanı, sınıfı ve derecesi yazılı olan memur kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu