GündemKeşan

Keşan Belediye Meclisi 2 Mayıs’ta toplanacak

Keşan Belediye Meclis Toplantısı 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak toplantıya, Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık edecek.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şöyle:

1. 4081 sayılı kanunun 4. ve 5. Maddeleri gereği, Çiftçi Malları Koruma Meclisine, 5 yıl süre ile görev yapmak üzere beş (5) asil, beş (yedek) üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

2. Çiftçi Malları Murakebe (Denetim) Heyetine, 5 yıl süre ile görev yapmak üzere beş (5) asil, beş (yedek) üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

3. Belediyemiz olarak kurucu ortakları arasında bulunduğumuz, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Müteşebbis Heyetine, 4562 sayılı kanununun 7. maddesinin 3’üncü bendine göre,  iki (2) asil, iki (yedek) üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

4.   Trakya Belediyeler Birliğine (TRAKYAKENT) birlik tüzüğünün kabul edilerek üye olunması hususunun görüşülmesi ile üye olunduğu taktirde Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 2 (iki) asil ve 1 (bir) yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

 5. Marmara Belediyeler Birliğine, birlik tüzüğünün kabul edilerek üye olunması hususunun görüşülmesi ile üye olunduğu taktirde Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

 6. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesine göre, Satış Komisyonuna bir (1) üye seçiminin Meclis tarafından yapılmasıdır. (gizli oy)

7.  Belediye Meclisimizce 2019 yılı içerisinde yer altı çöp konteynerleri ile ilgili 117 ve 184 sayılı iki karar alınmış olup, Belediyemiz Müdürlükleri tarafından bu meclis kararlarının uygulanmasında zorluklar yaşandığı görüldüğünden, kararlara ilişkin yeniden düzenleme yapılması için, 2019-117 ve 184 sayılı Meclis kararlarının iptal edilerek, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 26.04.2024 günlü yazısına istinaden yeni kararın alınması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

8. S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koop. 24.04.2024 günlü yazıları ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

9. S.S.129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koop. 16.04.2024 günlü yazıları ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

10. S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Koop. 25.04.2024 günlü yazıları ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

11.Belediyemizin 2023 yılı Kesin Hesaplarının Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.

12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi 935 ada 4 parselde kayıtlı 234 m² taşınmaz için, bitişik parselinde bulunan 904 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz sahibinin, 15.04.2024 gün ve 7225 sayılı dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek, kendisine ait taşınmazın bitişik parseli olan ve mülkiyeti Belediyemize ait 935 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın satışının yapılmasını talep etmektedir.

          Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi 935 ada 4 parselde kayıtlı, imar planlarında konut alanında kalan 234 m² taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.  

13.   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 18.04.2024 gün ve 64706 sayılı yazısı ile Belediyemiz hizmet birimlerinin teknik elemana ihtiyacı bulunduğundan, Belediyemiz elinde münhal bulunan ve çizelgede ünvanı, sınıfı ve derecesi yazılı olan memur kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

14.    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 grubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereği hazırlanarak Ek’te sunulan 3960 unvan kodlu 4 dereceli Hukuk İşleri Müdürü kadrosu yerine 1 dereceli Hukuk İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilmesi,  III sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinde belirtilen kadro değişikliğinin yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir. 

Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu