Haberler

Keşan Belediye Meclisi, 16 maddeden oluşan gündemle 9 Temmuz’da toplanıyor

Keşan Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 9 Temmuz 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Saat 15:00’te başlayacak toplantı, Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak.

Toplantıda ele alınacak ve karara bağlanacak gündem maddeleri şöyle;

1- Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Keşan Ticaret Borsası adına kayıtlı olan ve onaylı imar planlarında “İdari Tesis Alanı”nda kalan 1135 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu, kat adedi ve fonksiyon değişikliğine gidilmeden arka bahçe mesafesinin 5.00 metreye düşürülmesi talebi 15/06/2020 tarih ve 2020-93 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, raporun Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanması.

2 – Edirne Valiliği Kadastro Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda Belediyemiz hudutları dahilinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunları hükümlerine göre yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev
alacak 6’şar adet bilirkişi için B.Cami, Y. Zaferiye, İstasyon, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle Muhtarlarından gelecek isimlerin onaya sunulması.

3 – Belediyemiz İlan Reklam Yönetmeliği kapsamında görevlendirilecek olan Estetik Komisyonunun kurulması ve kurulacak bu komisyonda kimlerin görev alacağının tespiti hakkındaki yazı 15/06/2020 tarih ve 2020-92 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Ulaşım, Trafik Komisyonuna havale edilmiş olup, 30/06/2020 tarih ve 2020/05 Sayılı hazırlanan Ulaşım, Trafik Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4 – İlçemizin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda mevcutta bulunan fakat içerik ve kapsam olarak günümüz koşullarında geçerliliği oldukça azalan “Kent İçi Toplu Taşıma, Yol, Trafik Düzenleme Projesi”nin güncellenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5 – İlçemiz Belediye Sınırları içinde bulunan “Park, Bahçe, Sokak, Cadde, Meydanlara” isim verilmesine dair 4 adet talep dilekçesi 05/03/2020 tarih ve 2020-56 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İsim Belirleme Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6 – İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 05 Mart 2020 tarih ve 25 sayılı kararında oy birliğiyle alınan “Keşan Belediye ile Kardeş Kent (Kardeş Belediye) İlişkisi Kurulması”na dair Meclis kararına istinaden Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kardeş Kent (Kardeş Belediye) olunması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7 – Bursa İli Osmangazi İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında, karşılıklı sosyal – kültürel, sanatsal, turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak ve işbirliği ile de yerel yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi için “Kardeş Kent (Kardeş Belediye) İlişkisi Kurulması” hususunun görüşülerek karara bağlanması.

8 – Keşan Kent Müzesi Projesi Kapsamında 2020 – 2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan Tanzim, Tefrişat, Sergi Hizmeti, Tasarım, Restorasyon, Bahçe, Park Bakım ve Tamiri gibi işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereğince Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

9 – Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Keşan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülerek karara bağlanması.

10 – Belediye Meclisi’nin 05 Mart 2020 tarihli Kararı ile yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği”nin görüşülerek karara bağlanması.

11 – Ön ödemeli kartlı su sayaç uygulamasında su m3 fiyatlarının indirim oranının görüşülerek karara bağlanması.

12 – Belediyemize hibe edilecek 1 adet cenaze aracı alımı hususunun karara bağlanması.

13 – Keşan İlçesi Paşayiğit Mahallesi, 3560 ve 3561 nolu parsellerde olmak üzere Toplam: 1.401.711,75 m2.lik alan Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak kesinleşmiş olup, bu kuruluşun Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 2 Asil ve 2 Yedek Üyenin seçilmesi ve her asil temsilci için ayrı ayrı 173.615,00 TL.sı olmak üzere Toplam: 347.230,00 (Üçyüzkırkyedibinikiyüzotuz) TL.sı bedelin ödenmesi için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14 – İlçemizde bulunan 4. Mknz. P. Tug. K.lığında 09/06/2020 Perşembe günü “Arazi Devri Karşılığında Bina/Tesis Yaptırılması”na dair toplantıdaki “Gen. Muhittin Akyüz Kışlası’nın Devri” konulu toplantı tutanağının görüşülerek bu hususta yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması.

15- Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan ve 60,50 hektarlık Keşan Şehir Ormanında yer alan bölgenin Pazarlık Usulü ile yapılacak ihalesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine istinaden, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘na ihaleye katılma ve sözleşme yapma yetkisinin verilmesinin karara bağlanması.

16- Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu