Haberler

Kent Konseyi, FSRU’dan sonra Saros’ta oluşacağı öngörülen riskleri bir kez daha hatırlattı

Sazlıdereye yapılması planlanan FSRU Limanı ve Kara boru hattı ÇED olumlu kararı ile ilgili açılan dava sonrasında davanın bilirkişi keşfi için Sazlıdere’ye gelişi öncesi, Keşan Kent Konseyi açıklamada bulundu. 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek incelemeler öncesi, bir kez daha “Saros’da FSRU Limanı istemiyoruz.” diyen konsey, kamuoyunu dayanışmaya beklediğini belirtti.Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “FSRU Limanı bölgemize yapılmamalı yapıldığı takdirde ne gibi zararlar göreceği bölge halkımızın, proje geliştiricilerin ve uygulamak arzusunda olanların nelerle karşılaşacağı, nelerin yitip gideceği tarafımızdan araştırılması yapılmış olup bazı bölümlerini bir kaç madde halinde kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.”

  • Bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesine karşın, aynı bakanlık tarafından turizm bölgesinden çıkarılarak fiilen enerji ve sanayii bölgesine dönüştürülmek istenmektedir. Alt ve üst ölçekli imar planlarında tutarsızlık vardır.
  • Saros Körfezi oluşumu milyonlarca yıldır devam eden çok özel bir habitattır. Dünyada kendi kendini temizleyen 3 körfezinden biridir. Buraya enerji depolama tesisi yapılmasının planlanması dünya mirası için büyük tehdittir.
  • FSRU Limanı proje alanı 1. Derece deprem bölgesidir. Fay hattına 7.8 km yakındır. ÇED raporunda olası deprem, patlamalar ve gemilerin yakıt ikmali sırasında oluşabilecek ihmal için yangın önlemi alınmamıştır. Bu durum telafi edilemez hasarlara ve hatta can kaybına yol açabilecektir.
  • 12 ay sürekli, 100 bin tonluk , 300-400 metre uzunluğunda gemiler Saros Körfezi‘nin bir ucundan diğer ucuna geçiş yapacak ve yaratacağı dalgalar sığ suların altını üstüne getirecek,
  • Gemilerin körfeze girişi ile, 5 ton ağırlığında çapalarıyla her demir atışta deniz dibi bitki örtüsüne, dip faunasına zarar verecektir. Balıkların yuvalandıkları doğal resifler yok olacak. Dip güzelliği bozulacaktır.
  • Boru hatlarının geçeceği noktalarda 10 bine yakın ağaç kesimi olacak, tarım arazilerinin yapısı bozulacak, ülkemizin en verimli tarım alanı olan bölgenin verimliliği ciddi zarara uğrayacaktır.
  • Bölgede bulunan birçok endemik bitki örtüsü ve yaşayan canlı türünün yaşam hakkı ortadan kalkacak yada yaşam kalitesi ciddi tehdit altına girecektir
  • Projenin bölgede yaratacağı kirlilik, deniz mahsullerinden, hayvancılıktan ve tarım ürünlerinden, besin zinciri vasıtasıyla insanlara geçecek, bölge halkının sağlığını ciddi tehdit altına girme riski ortaya çıkacaktır.
  • Projeye ilişkin olarak atık yönetim planı hazırlanmamıştır. Gemilerden atılan katı atıklar, sintine suları denizi kirletecek  ve başka ülkelerden alınan balants sularının boşaltılması sonucu, körfez suyu melezlenip zararlı canlı türleri denizimize gelerek ekosistem bozulacaktır.

 Yapılmak istenen FSRU Limanı ve Kara boru hattı ÇED olumlu kararı ile ilgili açtığımız davanın bilirkişi keşfi 09 Kasım 2020 Pazartesi günü Saat 10.30’da Sazlıdere’de gerçekleştirilecektir.

Keşfe gidiş- dönüş için pandemi nedeniyle toplu araç kaldırılmayacaktır. Saros Gönüllülerini, Keşanlıları ve tüm doğa severleri dayanışmaya bekliyoruz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu