ÇevreGenelGündem

Karagöz BES hakkında konuştu: “Helvacıoğlu şirketin 175 sayfalık kapasite artırımı proje dosyasına çalışmalıydı”

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz Paşayiğit Mahallesi’nde inşaatı devam etmekte olan ve Temmuz ayına kadar bitirilmesi planlanan, Biyokütle Enerji Santraliyle ilgili Keşan Belediye Meclisi’nde alınan karar hakkında açıklama yaptı. İşletmeye karşı çıkanların neredeyse vatan haini olarak gösterilmeye çalışıldığını belirten Karagöz, “Kent Konseylerinin asli görevlerinden biri de merkezi veya yerel her türlü projenin kamu yararı ve çevreye etkileri yönünden değerlendirilip kamuoyunu bilgilendirmesi ve projenin kamu yararı yönünde dönüştürülmesi için çaba harcamasıdır.” dedi.

“Sunumlar mevcut gerçeklikten uzak siyasi hesaplaşma havasında geçti”

Paşayiğit Mahallesi’ne yapılmakta olan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili 11 Haziran 2021 Cuma günü yapılan olağanüstü Belediye Meclisi toplantısındaki tartışmaların yarattığı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak üzere açıklama yapma zorunluluğunun doğduğunu belirten Karagöz, “Paşayiğit Biyokütle Enerji santrali ile ilgili 8 Haziran 2021 tarihinde, Kent Konseyinin çağrısı üzerine amaçları çevre ve ekoloji ile örtüşen Kent Konseyi bileşeni Temiz Keşan Derneği, SARDOS ve DOÇEK olarak ortak bir basın açıklaması yapmış 11 Haziran günü gerçekleştirilecek Belediye Meclis toplantısının Keşan için bir şans olduğunu belirtmiştik. Toplantı gerçekleşti. Değişen bir şey olmadı. Ancak toplantıda yapılan tartışmalar ve sunumların büyük çoğunluğu mevcut gerçeklikten uzak siyasi hesaplaşma havasında geçti. Sayın Belediye Başkanı, Nazım İmar Planları ile Uygulama Planlarına yapılan itirazları sanki suçmuş gibi sundu. Yani itiraz sahiplerini neredeyse vatan haini gibi göstermeye çalıştı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.

“Helvacıoğlu’nun ’30 Haziran’da izinleri bitiyor’ ifadesi manidar”

“İtiraz yasal, anayasal ve doğal bir insanlık hakkıdır. Hele belediye meclis üyeleri için son derece yerindedir. Çünkü söz konusu yatırım kamu yatırımı değil ve kamu yararı içermiyor. Yatırım tüm Keşan halkına katkı sunacak belediye yatırımı olsa eyvallah ama özel ve ticari bir yatırımdır. Yani üç- beş kişi bu yatırım sonunda milyonlar kazanacak, Paşayiğit Mahalle halkından da, 5-10 kişi iş sahibi olacak diye 65 bin insanın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakları feda edilmemeliydi. Sayın başkanın önünde itiraz edenlerin listesi olduğu halde Kent Konseyi’ni de itiraz edenler arasında sayması son derece manidardır. Ancak, Kent Konseyi’nin bu konu ile ilgili Belediye Başkanlığına sunduğu böyle bir dilekçesi yoktur. Başkanın konuşmaları arasında ‘Sizin amacınız bu yatırımı ve teşvikleri engellemek. Çünkü 30 Haziran’da izinleri bitiyor.’ ifadesi son derece manidardır. Başkan 3-5 yatırımcının alacağı teşvikleri dert edineceğine başta Paşayiğit Mahalle halkı olmak üzere, çevre köyler ve Keşan merkezde yaşayan insanların sağlığını ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını dert etmeliydi. Söz konusu yatırım her ne kadar yenilenebilir enerji olarak tanımlanabiliyorsa da çevre dostu olmadığı biliniyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde Termik Santrallerden daha kirletici olduğu kanıtlarla sabittir. İngiltere, ABD ve Avrupa Biyokütle Enerji santrallerini ciddi anlamda tartışıyor ve terk ediyor. Biyokütle Enerji Santrallerinin yakınında yaşayan kişilerde diğer bölgelerde yaşayanlara göre çok fazla kaşıntı, göz tahrişi, öksürük, burun tıkanıklığı, alerjik semptomlar, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu görüldüğü bilimsel olarak ortaya konmuştur.”

“Dersine yanlış yerden çalışmış”

Açıklamasına, “Toplantıda, Sayın Başkan dersine iyi çalıştığını belirterek, uzun bir sunum yaptı.” diyerek, devam eden Karagöz, şunları söyledi: “Ama dersine yanlış yerden çalışmış. EPDK ile görüşmüş olması, 24 kamu kurumunun olumlu görüş bildirmiş olması bu süreçte hiçbir anlam ifade etmiyor. Başkanın dersini çalışacağı yer ilgili şirketin kapasite artırımı için Edirne Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne sunduğu 175 sayfalık (PTD) Proje Tanıtım dosyasıydı. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu tür projelerde uzun süredir olumlu kurum görüşlerinin hiçbir haklı ve bilimsel yönü yoktur. Örneğin; Paşayiğit Biyokütle Enerji santrali ile ilgili DSİ olumlu görüş bildirmiştir. Ancak, bilimsel hiçbir açıklaması yoktur. Proje alanında yeraltı su durumu nedir? Atık sular nasıl bertaraf edilecektir ve benzeri gibi, Kent Konseylerinin asli görevlerinden biri de merkezi veya yerel her türlü projenin kamu yararı ve çevreye etkileri yönünden değerlendirilip kamuoyunu bilgilendirmesi ve projenin kamu yararı yönünde dönüştürülmesi için çaba harcamasıdır.”

“Sağlık Etki Değerlendirmesi raporu istenmeliydi”

Hasan Karagöz sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Edirne Valisinin ‘ÇED gerekli değildir.’ kararına rağmen halkın oyları ile seçilmiş olanlar 11 Haziran Belediye Meclis toplantısında şirketin kapasite artırımını dayanak yaparak mutlak surette ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu ve SED (Sağlık Etki Değerlendirmesi) raporu istemeliydiler. Çünkü santral günlük 13.1 MWt  kurulum gücünden 56.4 MWt kurulum gücüne çıkarılmıştır. Şirket tarafından hazırlatılacak olan ÇED ve SED  raporlarının bilimsel olarak tartışılmasında tüm gerçekler ortaya çıkacaktı. Tartışmalar sonucunda karşılıklı imza altına alınacak olan bu raporlar ileride çıkabilecek olumsuzluklarda belediyenin elini  güçlendirecekti. Şuan belediyenin elinde sadece bu konular ile ilgili mevcut mevzuatlar ve şirket sahiplerinin iyi niyet söylemleri var. Bu mevzuatlar Çorlu-Çerkezköy hattı için de var ama Ergene Nehri ve Marmara Denizinin durumu ortadadır.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu