GenelHaberler

İstanbul Sözleşmesi’nde fesih kararının geçersiz olduğunu söyleyen Oğuz: Ulusal ve uluslararası alanda hukuki tüm yolları deneyeceğiz

29 Ekim Kadınları Derneği’nin Kurucu Üyesi Avukat Nilüfer Erk Oğuz, dün Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması reddedilen İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyenlerini söyledi.
Fesih girişiminin geçersiz olduğunu belirten Oğuz, “Hukuksuz fesih kararından geri dönülene kadar ulusal ve uluslararası alanda hukuki her türlü yolu deneyeceğiz.” dedi.

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi.

Fesih kararının alınmasından itibaren çok sayıda itiraz davası açıldı. Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrası açılan davalar hakkında Danıştay’a, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların ‘haksız ve hukuki dayanaktan yoksun’ olduğu gerekçesiyle reddi istemiyle 7 sayfalık bir savunma gönderdi. Çekilme kararı alınan sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığına işaret edilmişti.
Dün ise Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Konu hakkında açıklama yapan 29 Ekim Kadınları Derneği’nin kurucu üyesi Nilüfer Erk Oğuz, şu açıklamaları yaptı:

“Sözleşmeyi ilk imzalayan ve ilk onaylayan devlet olan Türkiye’nin, ‘İstanbul Sözleşmesi’ adıyla bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin’, 20 Mart 2021 tarihinde sabaha karşı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sözleşmenin feshedildiğini beyanla  1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten resmen çıkacağı açıklanmıştı.
Bunun üzerine; siyasi partiler, STK’lar ve şahıslar tarafından, sözleşmenin feshine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da davalar açılmıştı.


29 Ekim Kadınları Derneği olarak sözleşmenin feshedilmesi kararının yok hükmünde olduğunun tespiti suretiyle iptali ile yürütmenin durdurulması, davaya konu işlemin dayanağı olan kararnamenin Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istemli olarak Danıştay’da dava açılmıştır. Ne var ki açılan onca davaya karşın Danıştay’dan bu güne kadar yürütmenin durdurulması ve benzeri bir karar çıkmadığı gibi ses dahi çıkmamıştır. Bu davalar adeta yok sayılmıştır.”

“Fesih girişimi geçersizdir”

“VAZGEÇMİYORUZ! Kadına yönelik şiddet,ev içi şiddet,insan hakkı ihlalidir. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Kadının insan haklarını savunmakta kararlıyız.

VAZGEÇMİYORUZ. Çünkü devlet; kadınların, çocukların, yaşlıların, mültecilerin, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların haklarını, yaşamlarını korumak zorundadır.

VAZGEÇMİYORUZ. Sözleşme şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunu kabul eden, bağımsız bir izleme mekanizması, yaptırım gücü ve bağlayıcılığı olan ilk uluslararası sözleşmedir.

VAZGEÇMİYORUZ. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana doğru bir uygulama olsaydı binlerce kadın katledilmemiş olacaktı.

VAZGEÇMİYORUZ. Hukuksuz  fesih kararından geri dönülene kadar ulusal ve uluslararası alanda hukuki her türlü yolu deneyeceğiz.

“VAZGEÇMİYORUZ” bu gün ayrımcılığa uğrayan hepimizin ortak sözüdür.

Biliyoruz ki; İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu