Genel

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile kursiyerlerin yüzde 70’i istihdam edildi

İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Yazıcı, İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak yürütülen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kursiyerlerin yüzde 70’inin istihdam edildiğini söyledi. 134 kişinin de Toplum Yararına Program’dan yararlandığını belirten Yazıcı istihdama katkı sağlayan her iki program hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

“İşbaşı Eğitim Programı’na katılan kursiyerlerin yüzde 70’inin istihdamı sağlandı”

İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi’nin yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Yazıcı, ilk olarak İşbaşı Eğitim Programına değindi. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında toplamda 151 kişiye kurs verildiğinin altını çizen Mehmet Yazıcı, bu kursiyerlerden yüzde 70’i olan 102 tanesinin istihdam edildiğini bildirerek, bu istihdam olanağı için programlara toplamda 2 milyon 517 bin 79,94 TL ödendiğini söyledi. Yazıcı, şimdiye kadar toplamda 37 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendiğini, bunlardan 10 tanesinin devam ettiğini kaydetti. İşbaşı Eğitim Programı’na işverenlerin, başvurularını yalnızca https://esube.iskur.gov.tr üzerinden işveren olarak giriş yaparak gerçekleştirebileceğini bildiren Mehmet Yazıcı, programdan faydalanmak isteyen işverenler ile ilgili şu bilgileri verdi; “Programın başladığı ay en az 5 sigortalı çalışanı bulunan özel sektör işyerleri mevcut çalışanının %30’una kadar programdan faydalanabilir. Ayrıca program uygulanacak işyeri şube ise en az 5 çalışanı olması gereklidir. Program süresince çalışan sayısı hesaplanan çalışan sayısının %10’unundan fazla azalamaz. Çalışan sayısının %10’dan fazla azaldığı tespiti durumunda program sonlandırılır. Katılımcılara ödenen ücretler yasal faizi ile geri alınır. 24 ay yasaklılık hükmü uygulanır. Programın %25’lik süresi tamamlandıktan sonra geriye kalan katılımcıların %70’inin 60 günden az olmamak koşulu ile en az program süresinin 3 katı süre istihdam edilmesi gereklidir. İstihdam taahhüdünü yerine getirmeyen işyerlerine 24 ay yasaklılık hükmü uygulanır ve katılımcılara ödenen ücretler yasal faizi ile işverenden tahsil edilir.”

“12 ay yasaklılık hükmü”

Programa katılımcılar için de bilgilendirmede bulunan Yazıcı, “1 meslek edindirme kursuna katılan kişi 2 İşbaşı Eğitim Programı’na yahut 2 meslek edindirme kursuna katılan kişi 1 işbaşı eğitim programına katılabilir. Herhangi bir aktif işgücü programını tamamlayan kişi en az 9 ay bekleme süresini tamamlamadan başka bir programa katılamaz. Katılımcıların en temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olması gerekir. Programa katılacağı aynı işyerinde son bir yıl içinde hiç çalışmamış olmak, program başlama tarihi öncesi son 30 gün herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak, aynı işyerinden işsizlik maaşı almıyor olmak ve alabilecek durumda olmamak, işverenin birinci ve ikinci dereceden kan hışmı veya eşi olmamak gereklidir. Programdan geçerli bir mazeret belirtmeden ayrılan katılımcılar 12 ay yasaklılık hükmü uygulanır. Gerçeğe aykin beyanda bulunan katılımcıların tespiti halinde ise yapılan ödemeler faizi ile geri alınır ve 24 ay yasaklılık hükmü uygulanır.” dedi. 

“TYP kapsamında 134 kişi istihdam edildi”

İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak yıl içerisinde farklı tarihlerde 7 Toplum Yararına Program (TYP) düzenlendiğini de kaydeden Mehmet Yazıcı, bunlardan 4 tanesinin devam ettiği bilgisini verdi. Keşan, İpsala ve Enez milli eğitim müdürlükleri ile Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü için düzenlenen TYP kapsamında, 111’i kadın, 23’ü erkek olmak üzere toplamda 134 kişinin geçici istihdamının sağlandığını bildiren Yazıcı, TYP ile ilgili olarak da detaylı bilgilendirmede bulundu.

“TYP’de haftalık çalışma süresi 45 saat”

TYP’nin, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan program olduğu tanımını yapan Mehmet Yazıcı, “TYP’ye katılım şartları; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamaktır. Katılımcılar; noter kurası yöntemi, liste yöntemi ya da yüzde 80 noter kurası, yüzde 20 liste yöntemi olmak üzere 3 farklı yöntem ile belirlenebilir. Katılımcılara; asgari ücret, vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri ödemeleri yapılmaktadır. TYP uygulama süresi her bir program için en fazla 6 aydır. TYP’de haftalık çalışma süresi 45 saattir. İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az 3 iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz. Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 9 ay yararlanabilir.” ifadelerine yer verdi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu