BölgeGenelKeşan

ESTAB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

ESTAB (Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği) Meclis Toplantısı, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
ESTAB Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmasının ardından yoklamaya geçildi.

Meclis toplantısında yeterli çoğunluğu sağlanmasının ardından Birliğin 2022 yılı Kesin Hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi.
Birlik Encümen kararı ile Birliğin 2022 yılı Gelir Gider Bütçesi 677.593,00 TL olarak gerçekleşti. Bütçenin kalemleri ise şunlar oldu:

2022 yılı Gelir Bütçesi: Bütçe 677.953,00 TL,  devreden gelir 448.175,20 TL,  yıl tahakkuku 489.781,88 TL, toplam tahakkuk 937.957,08 TL tahsilat 503.212,16 TL, 2022 Yılı gelecek yıla devreden tahakkuk 434.744,92 TL

2022 yılı Gider Bütçesi: Bütçe 677.953,00 TL, geçen yıldan devreden ödenek 0,00 TLtoplam ödenek 677.953,00 TL, münakale 80.100,00 TL, yılı gideri 360.249,85 TL,  iptal olan ödenek 317.703,15TL

Birliğin 2022 yılı Faaliyet raporunun görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Oy birliği ile rapor karara bağlandı.

Daha sonra Birliğin 2022 yılı Denetim Komisyonu Raporu İpsala Belediye Meclis Üyesi ve ESTAB Denetim Kurulu üyesi Volkan Korkmaz tarafından okundu.

Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. Daha sonra Birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan Turizm Belgesi olan ve Turizm Belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden alınacak olan katılım payının belirlenmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Turizm Belgesi olan otellerden yatak başı 65 TL, Turizm Belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden yatak başına 55 TL alınması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Ardından Birlik Encümen Üye seçimine geçildi. Yapılan kapalı oylamada Abdullah Naci Ünsal, Sezgin Gündoğdu, Mehmet Meriç, Osman Gülcan seçildi.

Bir sonraki maddede açık oylama ile Birlik Plan ve Bütçe komisyonu üye seçiminde İsmail Özcan, Olcay Soran ve Erdoğan Gümülcineli komisyona seçildi.

Birlik denetim Komisyonu Üye seçiminde de İsmail Aliş, Erdinç Can ve Abdi Kıyakoğlu komisyona üye seçildi.

Dilek ve temennilere geçildi.

Erikli’nin sorunlarına değinildi

Turizm işletmecisi Enver Yüksekdağ’ın dilek temenniler bölümünde söz alarak Erikli’deki sorunlara değinmesinin üzerine karşılıklı olarak Erikli’nin genel sorunları ve sorunlara yönelik çözümler görüşüldü.  

Meclis üyesi Olcay Soran’ın Erikli’deki yazlık evlerin vergi açısından denetimine değinmesinin ardından, Paçaman bu konuda gerekenin yapılması için elinden gelenin yapacağının da sözünü verdi.

Dilek ve temennilerin ardından meclis toplantısı sona erdi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu