Genel

Erikli’de bağlantı bedeli davasında davanın incelenmeksizin reddine karar verildi

Keşan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Orkan Özkaya, Keşan Belediyesi’nin Erikli Sahili’ni içme ve kullanma suyuna kavuşturması projesinde Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararla şebeke bağlantı bedeli ücreti talep edilmesine karşı Edirne İdare Mahkemesi’ne açılan iptal davasında, mahkemenin “davanın incelenmeksizin reddine” karar verdiğini bildirdi.

Özkaya; kamuoyunca bilindiği üzere, Keşan Belediyesi’nin mücavir alanı olan Erikli Sahili’ne içme ve kullanma suyu temin edilmesi projesi kapsamında, yaklaşık 20 km mesafedeki Kocaali Köyü’nden içebilecek kalitede su hizmeti ve yeni iç şebeke hattı projesinin tamamlandığını bildirerek, “Söz konusu proje kapsamında Keşan Belediye Meclisi’nin oy birliği ile almış olduğu karara istinaden, yeni yapılan şebekeden, bağlantı yapılmasının talep edilmesi halinde, vatandaşlardan yine taleplerine karşılık olarak şebeke bağlantı bedeli ücreti tahsil edilmesi yoluna gidilmiştir. Fakat oy birliği ile alınan söz konusu meclis kararına karşı, 2 ayrı vatandaşımız ve bölgede faaliyet gösteren bir dernek tarafından Edirne İdare Mahkemesi’nde iptal davaları açılmıştır. Son durumda Edirne İdare Mahkemesi tarafından açılan davalardan ilki hakkında karar verilmiştir.” dedi.

Mahkeme kararında, özetle Keşan Belediyesi tarafından oy birliği ile alınan meclis kararının; belediyenin, vatandaşlara kamu gücü vasıtası ile tek taraflı olarak zorunlu bir ödeme tahakkuku yapmasının söz konusu olmadığını, bu sebeple ortada idari yargıya konu edilebilecek idari işlem vasfında bir kararın da bulunmadığı tespiti ile “davanın incelenmeksizin reddine “ şeklinde hüküm tesis ettiğine vurgu yapan Av. Orkan Özkaya, şu bilgilendirmeyi yaptı: “Yaşanan idari ve hukuki süreç dahilinde, yargı makamlarınca da belediyemizin tesis etmiş olduğu işlemlerde hukuka aykırı bir hususun olmadığı hüküm altına alınmış, bu vesile ile Erikli Sahili’ne su getirme projesi çerçevesinde vatandaşlarımızın aklında oluşan tereddütler de giderilmiştir. Meclis kararı sonrasında idaremize bağlantı bedeli ödemesi yapan vatandaşlarımızın, bağlantı işlemleri de tamamlanmış ve belediyemize güvenerek bağlantı talep eden vatandaşlarımızın talepleri olumlu şekilde yerine getirilmiştir. Netice olarak idari yargı sürecinin sonucundan vatandaşları bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Belediyemizce Erikli Sahili’nde ve diğer mücavir alanlarda mevzuat dahilinde işlemler yürütülmeye devam edecektir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu