Keşan

Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda Keşan Kart Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi

Keşan Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı, 7 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen, saat 15.00’te başlan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan toplantında Meclis Üyeleri Yakup Balcı, Şafak Uslu, Mithat Bulut ve Coşkun Lofçalı mazeretleri nedeniyle izinli sayılırken, ilk olarak gündeme; plan tadilatı talebi ile CHP’li Üye Yüksel Alioğlu’nun itfaiye araçları ve personeli ile ilgili önergesi ilave edildi.

Meclis daha sonra gündem maddelerini görüştü.

Toplantıda ilk olarak ilçemiz mücavir alanı Erikli Sahili pazaryerinde meydana gelen yangından zarar gören işyeri sahiplerine yardım yapılması hususu görüşüldü.

Madde ile ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Erikli pazaryerimizde çıkan yangında 9 sergili işyeri ile 7 seyyar satıcımız zarar gördü. Bu durumu hepimiz üzüntüyle karşıladık. Tüm meclisimiz değişik saatlerde esnafları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu işin siyaseti yok. Bölgemizin esnafları ve kendilerine nasıl destek oluruz, planlarımız neler, nasıl bir çalışma yaparız, belediyenin koşulları nedir, yeni pazaryeri olacak mı bunları tartışmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edeceğiz. Erikli’ye yakışan bir pazaryeri yapmak üzere ön karar aldık. Yeni imar planlarının da bu yıl olması bir avantaj. 26 üyeli kooperatifin yenilenmesi anlamına geliyor.” dedi.

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

“Yıllardır devam eden çöp sorunu son bulacak”

Meclis daha sonra “03.04.2007 tarih ve 26482 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1.000.000,00.-TL. nakdi yardım alınması, yardım ile ilgili konularda Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından yardım tahsilatının teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi, Bakanlık tarafından istenecek bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususunun Meclisçe ele alınması”nı görüştü.

Madde ile ilgili olarak Çevre Kontrol ve Koruma Müdürü Arzu Kirezli’nin bilgilendirmesinin ardından söz alan Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Mücavir alanlarımızdaki çöpler Erikli ile Koruklu arasındaki bu söz konusu alanda birikti. Uzun yıllardır vahşi depolama alını olarak kullanıyorduk. GÜNEKAB ile gerekli çalışmaları yapmamıza rağmen alanın rehabilitasyonu konusunda

geciktik. İller Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek bu konuyu paylaştım. Yeni bir proje hazırlandı. Proje bedeli 3,6 milyon TL. 1 milyon TL hibe talep ettik. Hibenin artması konusunda yeniden başvuruda bulanacağız. Bu hibe bedelini de taslak proje üzerinden talep etmiştik. Nuran Başkanımız ve Arzu Hanım’a görev verdik ve inşallah hibe miktarını arttıracağız. Rampa şeklinde döndük. Bundan sonra orada çöp olmayacak. Yani çöpü Paşayiğit Mahallemize giderken sağ tarafta bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisimize taşıyacağız. Yıllardır devam eden çöp sorunu son bulacak. Sayın Bakanımıza, Milletvekilime, İl başkanıma desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Meclisimize de hibenin kabulü için vereceği yetki nedeniyle teşekkür ediyorum.”

Helvacıoğlu’nun konuşmasının ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra “Güney Edirne Katı Atık Birliğince yapılması planlanan 1. sınıf Atık Getirme Merkezi için mülkiyeti Belediyemize ait, asgari 1000 m² arsa niteliğindeki alanın 10 yıllığına ücretsiz olarak Güney Edirne Katı Atık Birliğine tahsis edilmesinin Meclisçe ele alınması maddesine geçildi. Konuyla ilgili olarak Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar’ın bilgilendirmesinin ardından madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Toplantı Edirne ili, Keşan ilçesi Koruklu Köyü, Erikli Köyü ve Danişment Köyü hudutlarındaki orman alan vasıflı yaklaşık 8.328,41 m²`lik kısmın Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Ulaşım Yolu olarak tahsisinin uygunluğunun, Orman Genel Müdürlüğüne sunulması için Ormancılık Büroları tarafından hazırlanacak harita, proje dosyasının hazırlatılarak, ikmal edilmesini ve kar gayesi güdülmeden hazırlanacak olan projeye ilişkin yapılacak işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin Meclisçe ele alınması hususuyla sürdü.

Madde hakkında Kirezli’nin bilgi vermesinin ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

“3 yılda kendisini amorti edecek”

Meclis toplantısı “Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan her türlü kazı, yıkım ve inşaat işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet paletli ekskavatör iş makinasının satın alınması hususunda Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun Meclisçe ele alınması” maddesinin görüşülmesiyle devam etti.

Madde ile ilgili söz alan Helvacıoğlu, “En önemli iş makinelerinden birisi. Son bir yılda paletli ekskavatör kiralamalarında 600 bin TL ödeme yaptık. Makinenin fiyatı ise 1,5 milyon TL civarında. 3 yılda kendisini amorti edecek. Böyle bir araca sahip olmamız lazım. İşlerimizi kolaylaştıracak. Belediye olarak bugüne kadar hiç paletli ekskavatör sahibi olmamışız.” şeklide konuştu.

Grup sözcülerinin görüş bildirmesinin ardından, madde oy birliği ile kabul edildi.

“Tüm Keşan’ın kartı olacak”

Meclis toplantısı Keşan Kart Yönetmeliği’nin Meclisçe ele alınmasıyla sürdü.

Madde hakkında Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman’ın bilgi vermesinin ardından konuşan Mustafa Helvacıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Önemli bir konuyu Meclisimizde görüşüyoruz. Böyle bir çalışmayı hep birlikte istiyorduk. Sosyal yardımlarda, ulaşımda, sporda, sanatta, geri dönüşümde, kültürel etkinliklerde kullanacağız. Tüm Keşan’ın kartı olacak. Dijital bir döneme giriyoruz. Bu çalışmayı yapmamız gerekiyordu. Bir yönetmelik hazırladık.”

Grup sözcülerinin madde hakkında görüşlerini bildirmesinin ardından yapılan oylamada, Keşan Kent Kart Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı “İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi 1360 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait 25 m² büfe alanını, halen işletmeciliğini yapan Gülten Erk`in satın alma talep dilekçesinin Meclisçe ele alınması.” ile devam etti.

Madde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantının devamında “Gökçehan Akçağlar’ın İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi No: 6A/ 1 A 13 Blok adresinde bulunan işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi İçkili Yerler Komisyonu’na havale edilirken, “Zehra Poyraz Karataş`ın İlçemiz İzzetiye Mah. Zahireciler Caddesindeki işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi” ise İçkili Yerler Tespit Komisyonu kararı gereği red edildi.

“Adalet kampüsümüz Keşan’a yakışan bir binaya kavuşacak”

Toplantı; “Edirne ili Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi 1460 ada, 1 parselde bulunan Adliyeye ilişkin İdari Hizmet Alanı ve Park Alanına ilişkin plan değişikliğinin Meclisçe alınması” maddesinin görüşülmesiyle sürdü.

Madde hakkında İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal’ın bilgilendirmesinin ardından söz alan Mustafa Helvacıoğlu, “Adalet Bakanımızın Keşan ziyaretinden sonra önemli bir gelişme oldu. Keşan adliyesinin büyümesi ve ağır cezanın gelmesine yönelik gelişmeler oldu. Adalet Bakanlığımız ve Başsavcılığımızın talebi üzerine Keşan Belediyemizin de yapması gerekenler vardı. İmar komisyonumuz üzerine düşen çalışmayı yapmıştır. Keşan’a adli kampüsü kazandırmanın sevincini paylaşacağız. Komisyon uygun olduğu yönünde karar vermiştir. İnşallah adalet kampüsümüz Keşan’a yakışan bir binaya kavuşacak.”

Grup sözcülerinin görüşlerini ifade etmesinin ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

“Belediyemizin yapacağız bir taziye evi olacak”

Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1078 numaralı yapı adasının yanında bulunan park adası fonksiyonunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi, Cumhuriyet Mahallesi 755 Ada 1 numaralı parselde bulunan sosyal tesis alanının daraltılması ve park alanı imar yolu olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebi görüşüldü.

Madde hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, “Keşan’ın eksiği olan taziye evi konusunda Meclis Üyemiz Selim Aras’ın bir talebi olmuştu. Kendilerine teşekkür ederim. Komisyonumuz da olumlu yönde karar verdi. Meclisimizden çıkan karar ile bir belediyemizin yapacağız bir taziye evi olacak. Önemli bir gelişme.” diye söyledi.

Yapılan oylamada madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra görüşülen “Seda Karagöz tarafından talep edilen Yenimescit Mahallesi 1160 ada, 19 parselin konut olan fonksiyonunun Konut+Ticaret olarak değiştirilmesi talebinin Meclisce ele alınması” ve “Ali Karakaş tarafından talep edilen Yukarı Zaferiye Mahallesi 189 ada, 68,69 m² 19 numaralı parselleri ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada, 429,00 m² 2 numaralı parselin takas talebinin Meclisçe ele alınması” İmar ve Bayındırlık Komisyonu Paporu doğrultusunda red edildi.

Meclis toplantısı İspat Cami Mahallesinin ikiye bölünmesi, Aşağı Zaferiye ve Yukarı Zaferiye Mahallesinin isimlerinin karışıyor olması sebebiyle Yukarı Zaferiye Mahallesi isminin Zaferiye Mahallesi, Aşağı Zaferiye Mahallesi isminin Anafartalar Mahallesi olarak değiştirilmesi konunun Meclisce ele alınmasıyla sürdü.

Grupların görüş bildirmesinin ardından, madde ilgili kurum ve kuruluşlar ile muhtarlardan görüş alınmasının ardından tekrardan meclis gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Daha sonra görüşülen “Şükran Gümülcineli vekili Av. Türkay Gümülcineli tarafından Belediyemize sunulan 06.09.2021 tarihli dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi 1465 ada, 1 numaralı parselde bulunan Pazar alanındaki 12082/ 676639 hissesi (241,64 m²) ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada, 429,00 m²2 numaralı parselin takas talebinin Meclisce ele alınması” maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Meclis, 5490 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Kanununun 69. maddesi gereği Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde Numarataj Güncelleme ve Max Entegrasyon işlemlerine esas olmak üzere; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 18. Madde uygulaması ile 1. Etap çalışması tamamlandığından, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği 14. Maddesi gereğince Mustafa Kemal Pala Mahallesi sınırları içerisinde TN. Kodu 111-TN. Kodu 121 arasında 11 adet yeni cadde, sokak, bulvar, meydan ismi verilmesi, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde, 40 ada, 80 parsel ile 46 ada 64 parseller arasında yer alan Beğendik yoluna 46 TN. Kodu ile yeni cadde, sokak, bulvar, meydan ismi verilmesi, Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 108 TN kodu ile Yayla Sokak yapılan inceleme neticesinde mükerrer olup, Yayla Caddesi adıyla Yayla Sahili’nde mevcuttur. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği 11. Maddesi gereğince Aşağı Zaferiye Mahallesi Yayla Sokak isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmesiyle devam etti. Madde oy birliği ile İsim Verme Komisyonu’na havale edildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün belediyedeki bürokratik işlemleri hızlandırmak için hazırladığı “İmza Yetkileri Yönergesi” ise oy birliği ile kabul edilirken, “Bilgi İşlem Müdürlüğü görev ve yetki sorumlulukları ile çalışma usul esaslarına dair yönetmeliğin Meclisimizce ele alınıp görüşülmesi” maddesi ise önümüzdeki ay yapılacak toplantıya ertelendi.

Meclis toplantısı, “İlçemiz Mücavir Alanı Erikli Sahiline yeni su kaynağından götürülen içme ve kullanma suyu ile ilgili yeni su bağlantı bedelleri ve mevcut hattan Yayla Sahiline bırakılan su hattı ile ilgili 2021 yılı Eylül ayında kurumumuza verilen 14 adet dilekçenin Meclisce ele alınması.” maddesinin görüşülmesiyle sürdü.

Madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Gündeme ilave edilen İspat Cami Mahallesi’nde 6 ada, 18 ve 19 nolu parseller ile 12 nolu parsellerin arasından geçmekte olan tescil dışı alanın sonuna dönüş kurbu oluşturularak 7 metrelik imar yoluna ilişkin talep İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, CHP’li Üye Yüksel Alioğlu’nun itfaiye araçları ve personeli ile ilgili önergesi ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu