GenelSağlıkSektörelYaşam

Edirne Tabip Odası: “Günlük 100 hasta randevusu dayatılmaktadır! Sağlık 5 dakikaya sığmaz!”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Edirne Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasında; sağlıkta dönüşüm programı politikasına tepki gösterilerek, sağlık çalışanları ve hekimlerin talepleri bir kez daha dile getirildi.
Sağlık çalışanları ve hekimlerin katıldığı basın açıklamasında konuşan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, hekimlerin bir hastaya ayırması gereken zamanın en az 20 dakika olması gerektiğini ancak bu sürenin 5 dakikaya düşürüldüğünü kaydetti.

“Hekimler köle, hastalar müşteri değildir”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Konsey Üyesi Dr. Çiğdem Arslan‘ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Altun, hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikalar, hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır.
Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır.

Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır. Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir.

Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir.

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır.

Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir.

Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim.

Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!

5 dakikada hekimlik yapılmaz! Sağlık 5 dakikaya sığmaz!”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu