Genel

Bugün toplanacak meclis, suya yüzde 25 zammı da görüşecek

Keşan Belediye Meclisi toplantısı, yoğun gündemiyle bugün toplanacak. Toplam 26 madde için bir araya gelecek meclis üyeleri, ilçe ve mücavir alanlarda 2022 yılı içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin görüşecek.

Saat 15.00’te başlayacak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, Belediye Meclis Salonunda yapılacak.
Meclis’te ele alınacak ve karara bağlanacak maddeler şöyle;       

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1.           İlçemizde yüksek öğrenim gören öğrenci sayısındaki artış sebebi ile oluşan öğrenci yurdu ihtiyacını karşılayabilmek için mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1310 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerde bulunan toplam 21 bin metrekarelik arsalar üzerinde öğrenci yurdu yaptırılması amacı ile yapı modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu iş için proje ve ihale dosyası hazırlanması gerektiğinden yapı modelinin kat karşılığı inşaat yapım işi, arsa karşılığı inşaat yapım işi vb. yöntemlerin hangisiyle yapılacağının belirlenmesi  için ilgili komisyonlara havale edilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
2.           İlçemizde 17-18/09/2022 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Keşan Belediyesi 1.Saros Yarı Maratonunda başarılı olarak dereceye girecek olan sporculara Belediyemizce toplam 48.000.00TL nakdi ödül verilmesi konusunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
3.           2022 yılında dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan küresel ekonomik kriz sebebiyle üyesi olduğumuz ‘Trakya Belediyeler Birliği’nden üyeliğimizin sonlandırılması hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
4.           Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden alınan 30.06.2022 gün ve 27499 sayılı yazıya istinaden dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı yükselen fiyat artışları ile karşılaşılması ve İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle etkinlikler düzenleyeceğimiz için Özel Kalem bütçemizde bulunan gider kalemleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bütçesinde bulunan ilgili gider kalemlerine Ek Bütçe tanımlanması hususunun Meclisçe ele alınmasıdır.
5.           Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19.08.2021 tarihli yazısı ile ‘’Keşan Kent Müzesi Restorasyon ve Teşhir Tanzimi’’ işinin gerçekleştirilmesine ilişkin iş birliği yapılması yönünde protokol yapılması Makam Oluru ile uygun görülmüştür. Protokol kapsamında gönderilen 4.000.000.00TL maddi hibenin kabulünün yapılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
6.           Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (Mali Destek Şube Müdürlüğü)’nün 27.04.2022 tarih ve E-2441899 sayılı yazısı ile 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Edirne ili Keşan ilçesinde ‘’Keşan Çocuk Festivali’’ adlı projemize Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 80.000.00TL maddi hibenin kabulünün yapılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
7.           Üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliği’nin üye belediyelere sahip olduğu kültürel mirası koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarılmasına  katkıda bulunmak amacıyla 2005 yılında hayata geçirdiği ‘’ Bin Günde Bin Eser Hibe Projesi Yardımı’’ programı kapsamında 23.11.2022 tarihinde ‘’ Keşan Kent Müzesi İç Tefrişat ve Tanzim Projesi (Eski Devlet Hastanesi Yeniden İşlevlendirme) adıyla yaptığımız başvurumuz, Tarihi Kentler Birliği’nin 10.02.2021 tarihli yazısıyla 35.000.00TL destek almaya hak kazanmıştır. ‘’ Bin Günde Bin Eser Hibe Projesi Yardımı’’ programı kapsamında verilecek olan maddi hibenin kabulünün hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
8.           ‘Yıl Boyu Üretim ve İstihdam ile Okula Giden Mutlu Çocuklar Projesi’nin uygulanması için 2020/152 sayılı Meclis kararımız ile verilen 559.194,00TL tutara ilave olarak 1.683.012,64TL tutarındaki toplam eş finansmanının sağlanmasına, Trakya Kalkınma Ajansının bu proje için ödeyeceği 2.500.000,00TL 045209 Gelir kodlu diğerlerinden alınan proje yardımları gelir kalemine kaydedilmesi, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’ na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
9.           ‘Engelsiz Keşan Projesi’nin uygulanması için 2021/157 Sayılı Meclis kararımız ile verilen 700.829,58TL tutara ilave olarak 966.000,60TL tutarındaki toplam eş finansmanının sağlanmasına, Trakya Kalkınma Ajansının proje için ödeyeceği toplam 2.400.000,00TL’ nin 045209 Gelir Kodlu diğerlerinden alınan proje yardımları gelir kalemine kaydedilmesi, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’ na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
10.         İlçemiz Paşayiğit Mahallesi Yıldız Tepe Mevkii 338 parselde kayıtlı (14.050.00 m2) ve 3305 parselde kayıtlı (2.800.00m2) olmak üzere toplam 16.850.00m2 taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıla kadar ihaleye çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
11.         Keşan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yazılı talep doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait olan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 171 ada 1 parselde kayıtlı ve üzerinde eğitimin halen devam ettiği İnönü İlkokulu’nun bulunduğu 7234,60m2 arsanın Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
12.  İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi 226 ada 3 parselde kayıtlı Engelliler Parkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
13.         S.S. 129 No.lu Paşayiğit Taşıyıcılar Kooperatifinin 04.07.2022 tarihli toplu taşıma ücretlerine zam yapılması konulu dilekçelerinin Meclisçe görüşülmesidir.
14.         Zabıta Müdürlüğümüzden alınan 07.07.2022 gün ve 27860 sayılı yazıya istinaden Keşan Belediyesi  iştirak  şirketlerinin  işletmiş olduğu Parkomat, yol üzeri ücret ile açık ve kapalı otopark ücretlerinin güncellenmesi hususunun  görüşülmesidir.
15.         S.S. 99 No.lu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin şehir içi ulaşım zam taleplerine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
16.         2022 yılında öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle İlçemiz ve Mücavir alanlarımızda uygulanan 2022 yılı içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin Belediye Meclisince yeniden görüşülerek karara bağlanması hususudur.
17.         Eğitim-İş Sendikası Keşan Temsilciliği’nin 23.05.2022 tarihli dilekçesi ile Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışmakta iken 22 Kasım 2020 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybeden üyeleri Özgür KARAGÖZ’ ün adının Yeni Mahallede bir cadde sokağa verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
18.         İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden Belediyemize sunulan dilekçe ile Aşağı Zaferiye Mahallesi 861 ada 7 numaralı parsele ilişkin parka bitişik parseller yönünden uygulanan 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılması ya da azaltılması yönünde plan değişikliği yapılması talebinin Meclisçe görüşülmesidir
19.         İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden Belediyemize sunulan dilekçeler ile Edirne ili Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi  1757 ada 1 parsel ile tescil harici alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve Edirne ili Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi 1757 ada 1 parsel ile Tescil harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliğine gelen itirazın Meclisçe görüşülmesidir.
20.         İmar Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden 26.06.2022 tarih ve 12855 kayıt sayılı dilekçe ile İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi 1135 ada 1 parselde bulunan Keşan Ticaret Borsası arsasının arkasında kalan 12 metrelik Kaşif Sokak’ ın kaldırılarak idari tesis alanının büyütülmesi talebinin Meclisçe görüşülmesidir.
21.         Büyük Cami Mahallesi, 1408 ada 1-2-3- numaralı parsellerde zemin kat konut olan fonksiyonunun ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin Meclisçe görüşülmesidir.
22.         İmar Müdürlüğümüzden alınan yazıya istinaden Edirne ili Keşan ilçesi İstasyon Mahallesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir
23.         İmar Müdürlüğümüzden alınan yazıya istinaden Edirne ili Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi 831 ada Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.
24.         İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün 29.06.2022 gün ve 27448 sayılı yazısına istinaden ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin’ Meclisçe görüşülmesidir.
25.         İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden alınan yazıya istinaden İlçemiz B.Cami Mah. Ayşe Sok. No.5 te bulunan Bizim Park ismine Yüceller Teşkilatı parkı ismi verilmesi hususundaki komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.
26.         Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin tatil ayının görüşülerek karara bağlanması hususudur
Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu