GenelSektörelSiyaset

Aksal: “Yapılan kanun değişikliği ile kadın kooperatiflerimize büyük avantaj sağlandı”

TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklikle Kadın Kooperatiflerine büyük avantaj sağlandığını bildiren TBMM KEFEK (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Kadınlarımıza her alanda olduğu gibi bu alanda da destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Edirne’de 14 kadın kooperatifi bulunuyor

‘’TBMM ‘de kabul ettiğimiz teklif ile; Kooperatifler Kanununda yapılan ve dünkü (26.10.2021) resmî Gazetede yayımlanan Kanunla Kadın Kooperatiflerimize büyük avantaj sağlandı. Sadece Ticaret Bakanlığımıza bağlı 667 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi var. Edirne’mizde ise14 Kadın Kooperatifimiz mevcut. Kadınlarımıza her alanda olduğu gibi bu alanda da destek vermeye devam ediyoruz.” diyen Aksal, söz konusu kanunla, girişimcilerin bazı aidat ve masraflardan muaf tutulduğunun altını çizdi.
Aksal; yeni kurulacak kooperatiflerin kuruluş aşamasında en az 6.000,00TL (altı bin lira), kuruluştan sonra da her yıl Ticaret Odası aidatı ve genel kurul tescil masrafı tutarı olan 2.000,00 TL (İki bin lira)’yi artık ödemeyeceklerine işaret etti.

Aksal, sözlerinin sonunda şunları söyledi: “Bu tescil ve aidatlar her yıl belirli oranda artıyordu.
Üretimi, üreticiyi, girişimciyi bu ülke için çalışan her kesimi destekliyoruz. Hükümetimiz ve devletimizle de desteklemeye, bu yönde hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.”

İlgili Kanun Maddesi:
MADDE 13 – 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“5. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun gereğince tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaz ve ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Bu kooperatiflerden, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile aynı Kanunun 25 inci maddesinde tanımlanan munzam aidat alınmaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu