Genel

Aksal: “Kadına yönelik şiddetle mücadelede devamlılık esastır”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Şiddetin yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçu olup bütün ülkelerin çözmesi gereken ortak bir sorun.” ifadesini kullandı.

Aksal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KEFEK olarak şiddetle mücadelede azim ve kararlılıklarının devam edeceğini belirtti.

2002 yılından bu yana kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini, bu kapsamda Anayasa başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin hızla yapıldığını ifade eden Aksal, tüm kurum ve kuruluşlarca ‘şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkesiyle kadına yönelik şiddetle etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele edildiğini bildirdi.

Türkiye‘de başta 6284 sayılı Kanun olmak üzere yapılan yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalarla kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir mesafe kaydedildiğini belirten Aksal, şu bilgileri verdi:

Şiddetin yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, “bir insanlık suçu” olup bütün ülkelerin çözmesi gereken ortak bir sorundur. Kadına yönelik şiddet vakaları; şiddet mağduru kadına biyolojik ve psikolojik yönden zarar verirken diğer taraftan aile yapısı ve çocukların gelişimine yönelik de büyük bir tehdit oluşturmakta, toplum vicdanında da derin yaralar açmaktadır.
“Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” esasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana Ülkemizde kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; kadın haklarının teminatı olan Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızda gerekli düzenlemeler hızla yapılmış olup tüm kurum ve kuruluşlarca “şiddete karşı sıfır tolerans” ilkesiyle kadına yönelik şiddetle etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele edilmektedir.
Ülkemiz, başta 6284 sayılı Kanun olmak üzere, yapılan yasal düzenlemeler ve uygulanan politikalarla kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir mesafe kaydetmiştir.
Yasal düzenlemeler yanında 2007 yılından beri kesintisiz uygulanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” ile belli bir yol haritası dâhilinde; şiddete karşı koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunulmasına yönelik bir politika yürütülmektedir.
Bu kapsamda; telefon destek hatları, elektronik kelepçe ve KADES uygulamasıyla mağdurlar için gerekli önlemler hızla alınmaktadır.
Bugün geldiğimiz noktada, şiddet mağdurlarına; 81 ilde bulunan ŞÖNİM’ler ve ilçelerdeki 376 sosyal hizmet merkezindeki şiddetle mücadele irtibat noktaları ile yurt geneline yayılan hizmet ağımızla, 149 konukevimiz ile karakol ve adliyelerdeki uzman birimlerimizle nitelikleri ve nicelikleri hızla artan şekilde hizmet sunulmaktadır. Şiddet mağdurlarının adalete erişiminin kolaylaştırılması ve mağdurların desteklenmesi ise diğer önemli gündemlerimizdendir.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede süreklilik ve devamlılık esastır. Bu mücadeleyi çok daha ileriye taşıyacak, kadına karşı şiddet suçlarının önlenmesi ve bu suçların etkin şekilde cezalandırılmasına yönelik hükümlerin ağırlıkta olduğu,12.05.2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun ile;
● Kamuoyunda “kravat indirimi” olarak bilinen takdiri indirim nedenleri, tahdidi hale getirilmekte ve failin duruşmadaki
mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaması sağlanmaktadır.
● Kasten öldürme suçunun “kadına karşı” işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınmakta ve “kasten yaralama”, “işkence”, “eziyet” ve “tehdit” suçunun “kadına karşı işlenmesi” halinde cezanın alt sınırı artırılmaktadır.
● Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller, TCK kapsamında müstakil bir suç olarak düzenlenmekte ve orantılı yaptırıma bağlanmaktadır.
● Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suçlar arasına eklenmektedir.
● “Çocukların cinsel istismarı” ve “ısrarlı takip suçları” ile “kadına karşı işlenen kasten yaralama”, “işkence” ve “eziyet suçlarının” soruşturma ve kovuşturma evrelerinde şiddet mağduruna ve katılana baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlanmaktadır.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle tekrar belirtmek isteriz ki KEFEK olarak şiddetle mücadelede azim ve kararlılığımız devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu